Rechtbank 's-Hertogenbosch


Vrijspraak aantasting eer en goede naam gemeenteraadslid

's-Hertogenbosch, 26 maart 2007 - De rechtbank 's-Hertogenbosch heeft vanochtend twee mannen uit Boxmeer vrijgesproken van smaad. De mannen verspreidden op carnavalsmaandag 27 februari 2006 een krantje onder de naam Daklozenkrant Boxmeer. In het krantje stond een aantal zogenaamd politiek getinte artikelen en afbeeldingen van personen uit de politiek van Boxmeer. Ook was er een gefingeerd interview opgenomen met de aangever van smaad, destijds gemeenteraadslid van de gemeente Boxmeer. Bij dat artikel stonden afbeeldingen met een sado-masochistisch karakter,waarbij werd aangeduid dat deze afbeeldingen afkomstig waren uit het fotoalbum van de aangever.

De rechtbank oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat de twee mannen de eer en goede naam van het voormalige gemeenteraadslid opzettelijk wilden aantasten of hem opzettelijk wilden beledigen. De uitlatingen en fotoâs kunnen in het normale maatschappelijke verkeer als beledigend worden opgevat, maar in het onderhavige geval kunnen ze niet als smaadschrift dan wel belediging worden gekwalificeerd. De rechtbank stelt dat een en ander bezien moet worden in de context van carnaval, waarbij het voor de lezers van het krantje zonder meer duidelijk moet zijn geweest dat het hier niet ging om een serieuze (journalistieke) uiting, temeer omdat de aangever niet de enige lokale politicus is die in het krantje figureert. Ook acht de rechtbank van belang dat de aangever zowel als politicus als columnist in een lokaal verschijnende krant bepaald niet terughoudend zijn mening over andere lokale politici geeft.

LJ Nummers

BA1257
BA1259

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch Datum actualiteit: 26 maart 2007