Ministerie van Financiën

Kwartiermaker servicecentrum onderwijshuisvesting van start

nieuwsbericht | 26-03-2007 | Directie Voorlichting

De 'Rebelgroup Advisory' en ICS Adviseurs zijn geselecteerd als kwartiermaker voor de oprichting van een servicecentrum voor onderwijshuisvesting. Het servicecentrum zal scholen en gemeenten in staat stellen, ondersteunen en stimuleren om DBFMO en andere vormen van innovatief aanbesteden toe te passen. Daartoe hebben eind vorig jaar de scholenorganisaties, VNG, ministers van Financiën en van OCW alsmede directeur PPS&I van de RGD een intentieverklaring getekend.

De komende maanden zal de kwartiermaker in samenwerking met betrokken partijen een business plan opstellen voor het servicecentrum en op basis daarvan het servicecentrum inrichten. Doel van het business plan is dat de diensten van het servicecentrum naadloos aansluiten op de behoefte van scholen en gemeenten. Om erachter te komen waar scholen en gemeente precies behoefte aan hebben zal de kwartiermaker een marktverkenning uitvoeren.

De planning is dat voor de zomer de scholenorganisaties, VNG, Financiën, OCW en RGD een bestuurlijke overeenkomst tekenen voor de start van het servicecentrum.


* Laatst aangepast: 26-03-2007