Port of Rotterdam

Zoneringsregel Rotterdam

Controles Containerbinnenvaart

26-03-2007

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat containerbinnenvaart met gevaarlijke stoffen aan boord extra controleren.

Uit onderzoek is gebleken dat de betrokken schippers zich regelmatig niet houden aan de zoneringsregelgeving van de haven. De containerbinnenvaart met gevaarlijke stoffen mag niet afgemeerd worden binnen 100 meter van woonconcentraties. Dit betekent, dat de stadse havengebieden voornamelijk taboe zijn.

De Rotterdamse haven kent diverse zoneringen A, B, C en D. Alleen zone A is van toepassing voor binnenvaart met gevaarlijke lading conform het ADNR*. De vrijstellingen van het ADNR zijn hier niet van toepassing. De regeling is te vinden als Bijlage 1 in artikel 4.1 van het Havenreglement gevaarlijke stoffen 2007 (via de site www.portofrotterdam.com maritiem, binnenvaart, gevaarlijke stoffen, ligplaatsen en faciliteiten). Binnenvaart kan ook terecht bij de centrale Meldkamer Havenmeester, 010-2521000, VHF 14, CMH@portofrotterdam.com

ADNR * = Accord Européen relatif au Transport International des Merchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin, Verdrag voor transport gevaarlijke stoffen over Europese binnenwateren

© Havenbedrijf Rotterdam N.V.