Gemeente Maastricht

Burgemeester Leers pleit in Rome voor meer beslissingsbevoegdheid euregio's

De Europese Unie moet veel meer beslissingsbevoegdheden delegeren aan de euregio's. De eigen beleidsruimte van elke euregio dient vastgelegd te worden in een eigen statuut. Bovendien is het van het grootste belang dat in dit 'maatwerkstatuut' op diverse punten een directe werkrelatie tussen Europese Commissie en de euregio's geregeld wordt, zonder tussenkomst van de nationale overheid. Op die manier zou bijvoorbeeld de drugsoverlast in de Limburgse grensregio aangepakt kunnen worden.

Dat heeft burgemeester Gerd Leers van Maastricht vrijdag gezegd op het congres van het Comité van de Regio's in Rome ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Verdrag van Rome. Hij sprak daar in aanwezigheid van voorzitter Barroso van de Europese Commissie, Europees Commissaris voor regionaal beleid mevr. Hübner, voorzitter Pöttering van het Europees Parlement en de Italiaanse premier Prodi. De Maastrichtse burgemeester was een van de deelnemers aan een paneldiscussie over decentralisatie van Europese wetgeving. Leers pleitte voor een zo ver als mogelijk gaande vorm van decentralisatie, uiteraard binnen kaders en randvoorwaarden. Hij legde uit hoe belangrijk de grensoverschrijdende samenwerking voor Maastricht als stad in het hart van de Euregio Maas-Rijn is. "België ligt op slechts twee kilometer afstand van onze stad, Duitsland op ongeveer 25 kilometer en Luxemburg en Noord-Frankrijk op enkele uurtjes rijden. U kunt zich voorstellen dat het vrije verkeer tussen personen en goederen in euregio's als de onze zeer intensief is. Voor de mensen in de grensregio's bestaat Europa echt. Europa is voor ons dagelijkse praktijk. In tegenstelling tot de burgers die ver van een buitenlandse grens wonen, voor wie het vaak slechts een theoretisch begrip is,"aldus burgemeester Leers. Om het gestagneerde Europese integratieproces weer op gang te krijgen is het volgens Leers noodzakelijk om terug te keren naar de basis. Dat wil zeggen dat Europa de dagelijkse praktische problemen van de mensen oplost daar waar ze ervaren worden. In de grensregio's dus. "Geef elke regio de kans om zijn eigen specifieke problemen op te lossen en zijn eigen specifieke kansen te benutten. In het maatwerkstatuut kun je de rechten en plichten vastleggen en op welke punten de euregio's eigen beslissingbevoegdheid krijgen."

Hij schetste dat zich sinds het opengaan van de grenzen een merkwaardig fenomeen voordoet. Door het toenemende grensverkeer zijn er op sommige terreinen juist meer problemen ontstaan. Want de relevante nationale wetten zijn niet in dezelfde mate en in hetzelfde tempo geharmoniseerd. Gerd Leers bedoelt vooral wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid en belastingen voor grensarbeiders, de studiebeurzen voor studenten, zorgverzekeringen en noem maar op. Bovendien botsen de ondernemers op een muur van bureaucratie als ze over de grens drie kilometer verderop een opdracht aannemen. En datzelfde geldt voor regionale en lokale overheden bij gezamenlijke economische structuurprojecten, ruimtelijke ontwikkelingen of bijvoorbeeld zoiets schijnbaar simpels als openbaar vervoer. Een bekend probleem is vooral ook de drugsoverlast in de grensstreek, die het gevolg is van verschillende regelgevingen in verschillende Europese landen. "We moeten de gelegenheid krijgen dat samen in onze regio zelf op te lossen en niet afhankelijk te zijn en beperkt te worden door nationale wetgevingen. Daarom mijn pleidooi meer rechtstreeks zaken te kunnen doen met Europa, afspraken te mogen maken over een op ons gebied toegesneden aanpak. En niet telkens weer teruggeworpen te worden op de verschillende nationale wetgevingen," zo zei Leers tijdens het congres in Rome.