Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 113/MVK
Datum: 26 maart 2007

Turfroute op zon- en feestdagen geopend

In de zomer van 2007 worden gedurende acht zondagen de bruggen en sluizen in de Turfroute bediend. In de periode van 1 juli t/m 19 augustus 2007 kan van 09.00 uur - 12.00 uur en van 13.00 uur - 17.00 door de bruggen en sluizen en langs de Turfroute worden gevaren .

Abusievelijk staat in de provinciale watersportbrochure 2007 vermeldt dat de Turfroute op zon- en feestdagen gesloten is. Dit is niet correct. In de herdruk zal deze tekst worden aangepast.


---- --