Provincie Limburg

Overzicht sollicitanten voor burgemeestersambt Roerdalen Voor de vacante betrekking van burgemeester in de gemeente Roerdalen

hebben zich bij de Gouverneur, de heer L.J.P.M. Frissen in totaal 15 kandidaten gemeld: een vrouw en 14 mannen.

Wat betreft politieke gezindheid kan het volgende worden gemeld:

CDA - 5
D66 - 1
PvdA - 3
VVD - 4
Geen - 2

De volledige procedure van een burgemeesterbenoeming staat beschreven op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl openbaar bestuur.

26-3-2007 14:09