Gemeente Oirschot

Oirschot gaat voor Duurzame Energie

Klimaatveranderingen en uitstoot van CO2 staan hoog op de politieke agenda. Onder andere de campagne van Al Gore heeft veel bijgedragen aan de bewustwording. Het huidige kabinet zet het milieubeleid weer op een hoger plan. Begin maart was het klimaat nog onderwerp van een Europese top. Ook Oirschot wil een steentje bijdragen.

Oirschot kiest voor duurzaam opgewekte elektriciteit (100% groene stroom). Het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak voor de CO2-emissie en klimaatveranderingen. Duurzaam opgewekte elektriciteit is een schoon en onuitputtelijk alternatief. De gemeente koopt electriciteit in voor onder andere de gemeentelijke gebouwen, de straatverlichting, de riolering en diverse sportverenigingen.

Naast de keus voor duurzaam opgewekte electrciteit wil Oirschot ook besparen op het energiegebruik. Samen met diverse regiogemeenten hebben wij een energiemanagementsysteem opgezet. Dit registreert de verbruiksgegevens en kosten van de deelnemende gemeenten. Dit is nodig vanwege de vele aansluitingen binnen de gemeente. Een energiespecialist zal samen met de gemeenten besparingsmogelijkheden uitwerken. Uitgangspunt is een besparing van 5 tot 10%.