Wientjes botst met grote steden over toelating Polen

26.03.2007 / 15:11 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Vereniging vno-ncw

Vereniging vno-ncw

Den Haag, 26 maart 2007 - VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes is verontwaardigd dat de vier grote steden er bij de Tweede Kamer op aandringen de grenzen voor werknemers uit Oost-Europa nog niet volledig open te stellen. Het is 'een gebed zonder eind', zegt Wientjes in een videogesprek op de website van VNO-NCW. 'We zijn al drie jaar mee bezig met de openstelling van de grenzen. Gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zijn deze mensen zeer welkom, ze kunnen morgen beginnen.'
In hun brief van 13 maart pleiten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht ervoor het bestaande systeem van tewerkstellingsvergunningen te handhaven voor de tien lidstaten die in 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden. De eis voor het afgeven van zo'n vergunning is op dit moment dat een werknemer 'passende huisvesting' heeft en dat zeggen de steden nog niet te kunnen garanderen.
Wientjes vindt dat de steden veel te laat komen met hun bezwaren. Drie jaar geleden al was bekend dat de grenzen ooit geopend zouden worden. Ze hadden zich erop kunnen voorbereiden. 'Bovendien staat het probleem van de huisvesting helemaal los van de komst van Poolse werknemers. Er kunnen morgen Italianen binnenkomen, er kunnen mensen uit Spanje komen, uit alle andere landen van de Europese Unie en die mensen hebben het recht hier te werken. Natuurlijk moeten we zorgen voor woonruimte voor de mensen die we hier nodig hebben. Dat staat helemaal los van het openen van de grenzen. Als er niet voldoende huizen zijn, dan moeten die gebouwd worden.'
De VNO-NCW-voorzitter beschouwt de actie van de vier grote steden als een politieke manoeuvre. 'De steden willen aandacht voor hun problemen met de oude wijken en verwachten dat dit onderwerp op de agenda komt door het te koppelen aan de toelating van de Polen.' Wientjes zegt te hopen dat de Tweede Kamer deze actie zal doorzien en dat de grenzen nu op zeer korte termijn echt geopend zullen worden. 'Vrijheid van arbeid is een belangrijke bouwsteen van de Europese Unie.' Met de vakbonden zijn goede afspraken gemaakt over de beloning van werknemers uit Oost-Europa, dan moeten de gemeenten niet over twaalven proberen de machine weer stil te zetten.

Het videogesprek met VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes is te zien en te beluisteren op www.vno-ncw.nl.


---------------------