Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

26-03-2007

KNAW-bestuur benoemt Foreign Secretary
Het bestuur van de KNAW heeft besloten om de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor internationale samenwerking in handen te geven van een bestuurslid dat de functie van secretaris internationale zaken (Foreign Secretary) zal vervullen. Rob Kaptein zal deze taak op zich nemen, naast zijn functie als algemeen secretaris.

Het bestuur heeft besloten tot deze benoeming, omdat de internationale activiteiten van de KNAW de afgelopen jaren sterk zijn uitgebreid, zowel in aantal en omvang als in zichtbaarheid op internationaal niveau. Hierdoor is de noodzaak ontstaan voor representatie van de Akademie door een ambassadeur die gemandateerd is om waar nodig namens de KNAW beslissingen te nemen.

De secretaris internationale zaken heeft als taken:
* vertegenwoordiging van de KNAW bij bijeenkomsten van Europese en andere internationale organisaties waarvan de KNAW lid is;
* lidmaatschap van de Commissie Internationaal Beleid (CIP) van de KNAW;

* voorzitterschap van de China-commissie van de KNAW;
* vertegenwoordiging van de KNAW in de Board en Executive Board van CO-REACH (het netwerk Co-ordination of Research Between Europe and China waarvan de KNAW trekker is voor de Europese Commissie);
* leiding geven aan internationale bezoeken van delegaties van en naar de KNAW;

* ad-hocactiviteiten, bijvoorbeeld het presenteren van de KNAW en haar internationale activiteiten in voorkomende gevallen.