Ingezonden persbericht


PERSBERICHT 26 maart 2007

Oudste kerkblad van de polder naar Nieuw Land Erfgoedcentrum

Lelystad - Nieuw Land Erfgoedcentrum heeft vandaag 45 jaargangen in ontvangst genomen van het oudste kerkblad van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Het blad 'De Meerpaal' is een uitgave van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland (VGF). Het eerste nummer dateert van januari 1962.

Het blad werd door oud-redacteur Catharinus Terpstra in bijzijn van ds Johan de Wit en de huidige redacteur Paul van Olm overhandigd aan Wil van der Most, plaatsvervangend directeur van Nieuw Land.

In aanvulling op andere kerk- en verenigingsarchieven en vele interviews op band die al bij Nieuw Land aanwezig zijn, is De Meerpaal een prachtige bron voor verder onderzoek naar de geschiedenis van het kerkelijke leven en de sociale ontwikkelingsgeschiedenis van Flevoland. De VGF is begonnen als een samenbundeling van Vrijzinnig Hervormden, Doopsgezinden en Remonstranten. In de beginjaren van Oostelijk Flevoland was elk van deze groeperingen te klein om apart een gemeente te vormen. In de loop der jaren hebben zich ook Lutheranen, vrijzinnig denkenden uit wat thans PKN heet en diverse randkerkelijken uit Biddinghuizen, Dronten, Lelystad, Swifterbant en Zeewolde bij de VGF aangesloten.

In de speciale archiefbewaarplaats van Nieuw Land Erfgoedcentrum zullen de jaargangen zorgvuldig worden geconserveerd. Speciaal zuurvrij papier moet ervoor zorgen dat het voor de eeuwigheid wordt bewaard.

Nieuw Land Erfgoedcentrum houdt zich bezig met het beheer en toegankelijk maken van collecties die voor Flevoland van grote cultuurhistorische waarde zijn. Daarnaast beheert Nieuw Land een groot aantal archieven van particuliere instellingen. Aan de hand van deze archieven worden tentoonstellingen samengesteld en zijn deze oorspronkelijke bronnen ook beschikbaar via het studiecentrum van Nieuw Land.

Nieuw Land Erfgoedcentrum is gevestigd aan de Oostvaardersdijk 01-13 te Lelystad en geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 11.30 tot 17 uur.