Productschap Margarine


26.03.2007

Leefstijl Nederlanders niet verbeterd

In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven en is het aantal volwassenen met overgewicht gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Vorig jaar kampte ruim 46 procent van de volwassenen met overgewicht. Dat is een toename van bijna 2 procent in vergelijking met 2005 en evenveel als in 2004. Ook het aantal gevallen waarbij sprake is van ernstig overgewicht stijgt. Bijna 13 procent van de vrouwen en bijna 10 procent van de mannen zijn veel te dik.

Ook het drinkgedrag is de laatste jaren niet gewijzigd. Ongeveer 11 procent van de Nederlanders behoorde in 2006 tot de categorie zware drinkers (minimaal 6 glazen glazen alcoholhoudende drank op minimaal een dag in de week). Het percentage zware drinkers onder vrouwen is vier keer lager dan onder mannen. Bijna 20 procent van de Nederlanders drinkt nooit alcohol.

Van de mensen van twaalf jaar en ouder bewoog vorig jaar 45 procent onvoldoende volgens de zogenoemde Nederlandse norm gezond bewegen. Dat is ongeveer evenveel als in 2005.