Sterrenwacht Sonnenborgh


Cursussen op Sonnenborgh voorjaar van 2007

Cursussen

Met grote regelmaat verzorgt Sonnenborgh - museum & sterrenwacht cursussen over sterrenkunde voor de jeugd en volwassenen. Deze cursussen worden elk voorjaar en najaar bij voldoende aanmeldingen gegeven op de sterrenwacht.

Jeugdcursus Sterrenkunde Inleiding in de Sterrenkunde

Jeugdcursus Sterrenkunde
Deze cursus, die bestaat uit 6 lessen, is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar, die iets meer willen weten over de planeten, de sterren en het heelal. De indeling ziet er als volgt uit: les 1 Inleiding
Zelf een draaibare sterrenkaart bouwen
les 2 Het zonnestelsel: planeten,

manen, kometen en meer...
les 3 Die kennen we allemaal: de maan
De zon: gloeiendheet middelpunt
les 4 Wat is een telescoop en hoe wordt hij gebruikt ? Rondleiding en bij helder weer waarnemen
les 5 Sterren, gas en stofnevels
Sterrenstelsels en het heelal
les 6 Ruimtevaart en ruimteonderzoek
Informatie over de Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde (JWG) Afsluitend 'examen', diploma-uitreiking

De cursus wordt gehouden op donderdagavond, van 26 maart t/m 2 april steeds van 19.00 tot 20.15 uur. Iedere les bestaat uit 2 x 30 minuten, met een pauze van 15 minuten waarin limonade wordt geschonken. De kosten bedragen ¤ 45. De minimumleeftijd voor deelname is 9 jaar.

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je om je in te schrijven hier een inschrijfformulier downloaden. En hier kan je het lesprogramma downloaden (PDF bestand, 6kB)

Inleiding in de Sterrenkunde
De cursus Inleiding in de Sterrenkunde bestaat uit 10 lessen en is bedoeld voor iedereen die iets meer wil weten over de planeten, de sterren en het heelal.'

De lesindeling ziet er als volgt uit:
les 1 Inleidende avond

Geschiedenis van de sterrenkunde
les 2 De Zon
De best bestudeerde ster
les 3 De aardse planeten
Ontstaan planetenstelsel; Mercurius, Venus, Aarde, Mars en Pluto les 4 Restmaterie in het zonnestelsel
Kometen, meteoren en planetoïden

les 5
De reuzenplaneten
Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, met hun manen en ringen les 6 Sterren
Soorten sterren, evolutie van sterren
les 7 Praktische sterrenkunde
Rondleiding door de historische sterrenwacht en bij helder weer waarnemen les 8 Sterrenstelsels en kosmologie
De opbouw en oorsprong van het heelal
les 9 Ruimte-onderzoek
Sterrenkundige waarnemingen in en vanuit de ruimte les 10 Kosmische raadselen
Recente en veelbesproken ontwikkelingen in de sterrenkunde

De cursus wordt gehouden op woensdagavond, van 28 februair t/m 2 mei, steeds van van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten bedragen ¤ 85 (inclusief cursusboek en sterrenschijf). De volwassenencursus is geschikt voor iedereen van 15 jaar en ouder. Kinderen vanaf ongeveer 12 jaar die de jeugdcursus al een keer hebben gevolgd, kunnen in overleg met het bureau ook meedoen aan deze cursus.

Om u in te schrijven kunt u hier een inschrijfformulier downloaden. En hier is het lesprogramma nog te downloaden (PDF bestand, 10kB)

Algemeen over de cursussen:

Voor alle cursussen geldt dat geen specifieke voorkennis nodig is. Ze zijn voor iedereen toegankelijk.

De cursuslessen worden verzorgd door deskundige medewerkers van Sonnenborgh - museum & sterrenwacht, astronomen en door meteorologen van het KNMI. De jeugdcursus wordt georganiseerd in samenwerking met de afdeling Utrecht van de Jongerenwerkgroep voor sterrenkunde (JWG).

Voor meer informatie en inschrijvingen:

Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
Zonnenburg 2
3512 NL Utrecht
030-2302818 (dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur)
e-mail: info@sonnenborgh.nl