Veel cliënten voelen zich onveilig in de GGZ


07.03.2007 / 08:00 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Hogeschool inholland

Hogeschool inholland

http://www.inholland.nl

Amsterdam - Uit een vooronderzoek door studenten van Hogeschool INHOLLAND blijkt dat veel cliënten in de GGZ zich onveilig voelen. De voorlopige resultaten worden gepresenteerd tijdens 33e Week van de Psychiatrie van 26 maart tot en met 1 april. Het thema van deze week is Voel je Veilig! In het hele land organiseren cliëntenorganisaties, cliëntenraden en instellingen rond dit thema activiteiten.

Op maandag 26 maart organiseren de werkgroep Week van de Psychiatrie en Stichting Pandora in het Dolhuys in Haarlem de 33e Nationale Breingeindag. Onderzoekers, professionals, de Inspectie GGZ en cliënten debatteren daar over het hoe cliënten zich veiliger kunnen voelen in de GGZ. Tevens worden daar de voorlopige resultaten gepubliceerd van het vooronderzoek door studenten van Hogeschool INHOLLAND naar gevoelens van (on-)veiligheid van cliënten die (tijdelijk) wonen in een GGZ-instelling.

Het thema 'Voel je veilig!' in de psychiatrie
'Juist het thema Veiligheid speelt voor ons nu erg,' dit zegt Toon Vriens, Voorzitter Werkgroep Week van de Psychiatrie. 'De landelijke werkgroep Week van de Psychiatrie heeft gekozen voor het thema veiligheid omdat wij in de afgelopen periode veel meldingen heeft binnengekregen van cliënten in de GGZ die zich onveilig voelen in hun woonsituatie binnen de instelling of omdat ze te maken kregen met gedwongen behandeling of opname. Naar wij hopen geeft de 33e week van de psychiatrie overheid, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties de gelegenheid inspiratie op te doen om de veiligheid van en zorg voor cliënten van de GGZ te verbeteren. De Werkgroep Week van de Psychiatrie besluit haar activiteiten in april 2007 met de publicatie Voel je Veilig! Een bundel met onder meer goede voorbeelden van veilige, cliëntgerichte zorg.'

'Een vooronderzoek uitgevoerd door studenten van Hogeschool INHOLLAND,' gaat Toon verder, 'geeft aan dat er vaak sprake is van cliënten die gepest worden. Ook blijkt dat mensen in een beschermde woonvorm zich soms zo onveilig voelen door ruzie met een medebewoner dat zij voor langere tijd elders onderdak zoeken. Door onderlinge escalaties raken veel cliënten onnodig in een crisis, ondanks dat zij trouw hun medicatie slikken. De psychische gevolgen van agressie zijn een veel ergere ziekmakende factor dan men denkt. Helaas zijn er nog legio andere zaken te noemen die niet gaan zoals ze moeten gaan.'

Uit het vooronderzoek blijkt wel dat er wel degelijke ook positieve geluiden zijn. Een veilig klimaat is zeker haalbaar, maar vooralsnog een zeldzaam gegeven in de GGZ. Opvallend is dat onveiligheidsgevoelens van cliënten worden herkend en erkend door hulpverleners, patiëntvertrouwenspersonen, landelijke cliëntenorganisaties en onderzoekers. Het lukt aanbieders van GGZ echter onvoldoende grip en invloed hebben op de veiligheid in instellingen. Mensen met psychiatrische problemen, burgers en overheid verwachten goede zorg te krijgen in een veilige omgeving, óók wanneer zij te maken krijgen met een 'gedwongen opname'. Onlangs nog heeft de tweede kamer ingestemd met verruiming van behandelmogelijkheden onder dwang. De Werkgroep Week van de Psychiatrie en Stichting Pandora maken zich ernstig zorgen dat gedwongen opname en behandeling in de GGZ toeneemt maar tegelijkertijd de voorwaarden voor een veilig verblijf onvoldoende zijn gerealiseerd.

/// einde persbericht ///////
Noot voor de pers:
De Week van de Psychiatrie is een activiteit van landelijke en regionale cliëntenorganisaties en cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg die tot doel heeft de positie van de cliënt in de geestelijke gezondheidszorg en in de samenleving te versterken. De werkgroep Week van de Psychiatrie bestaat uit vertegenwoordigers van Anoiksis, Cliëntenbond, Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen, Stichting Pandora, LPR (Landelijke Patiëntenraden) en het Basisberaad Rijnmond.

Meer informatie over de week van de psychiatrie vindt u op www.weekvandepsychiatrie.nl. Vragen over dit persbericht worden beantwoord door: Toon Vriens, Voorzitter Werkgroep Week van de Psychiatrie, beleidsmedewerker Stichting Pandora. Tel. 020-6851171, m.
06-46357570, e-mail: t.vriens@stichtingpandora.nl.