Gemeente Goirle

Invoering digitaal loket en DigiD in Goirle

Om de dienstverlening aan burgers uit te breiden heeft het college van B. & W. besloten het basis digitale loket in te voeren en identificatie met DigiD mogelijk te maken. Als eerste product komt het uittreksel burgerlijke stand beschikbaar. Burgers die de gemeentelijke website bezoeken kunnen zich straks (naar verwachting in juni van dit jaar) met hun digitale identiteitsbewijs DigiD identificeren en transacties direct betalen.

Bij het vaststellen van de begroting 2007 heeft de gemeente Goirle zich voorgenomen de dienstverlening via het Internet uit te breiden. Met het implementeren van het digitaal loket wordt daarvoor de basis gelegd en kunnen de DigiD-houdende burgers via het internet uittreksels uit de burgerlijke stand verkrijgen. De dienstverlening wordt later uitgebreid met andere transacties waarvoor identificatie en betaling vooraf verplicht zijn. Hiermee verbetert Goirle de prestaties van de website en anticipeert ze op het snel toenemend aantal houders van DigiD. Door de verplichtstelling van DigiD door de belastingdienst voor het doen van een elektronische aangifte, neemt het aantal houders fors toe.