Ingezonden persbericht


Persbericht

Dordrecht, 26 maart 2007

'De Achilleshiel van de Islam' vergelijkt heilige boeken van Christendom en Islam

De waarheid over Bijbel en Koran

Dordrecht - Allah en God zijn benamingen voor dezelfde godheid, Jezus en Mohammed zijn beide goede mensen die woorden van God spraken en de Bijbel en de Koran bevatten beide woorden van God. Deze opvatting komt veel voor in onze pluriforme en pluralistische samenleving. Exclusieve waarheidsclaims van zowel de één als de ander worden afgewezen. Met de vraag of deze opvatting recht doet aan beide boeken gaat schrijver Harold ten Cate in zijn boek 'De Achilleshiel van de Islam' op zoek naar de waarheid. "De kennis van de Bijbel is onder Christenen vaak beperkt", stelt Ten Cate. "Laat staan dat ze de Koran kennen." Ze zijn hierdoor vaak weerloos tegen opvattingen waarin alle geloof over een kam wordt geschoren. Het komt al snel arrogant en pretentieus over als je een geloof aanhangt in iemand die zegt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. In zijn boek neemt Ten Cate uitgebreid de gelegenheid om eerst de Bijbel te onderzoeken. Hij trekt een lijn van de vijf wetsboeken naar de openbaring van Christus. Vervolgens onderzoekt hij wat de geschiedenis zegt over de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods woord. In de tweede helft van zijn boek onderzoekt Ten Cate de Koran en zet hij de twee Heilige Boeken naast elkaar. "De Koran pretendeert de Bijbel te bevestigen", aldus Ten Cate. "Die pretentie maakt de Koran naar mijn mening echter niet waar. Dat wil ik in dit boek aantonen." Daarmee komt onmiddellijk de vraag aan de orde hoe Christenen zich moeten opstellen ten opzichte van Moslims. "Het Evangelie is tegelijk exclusief en inclusief", onderstreept Ten Cate. "Exclusief omdat het geen andere weg tot God open laat dan door Christus. Tegelijk ook inclusief omdat het heilsaanbod iedereen geldt, dus ook de Moslim." Ten Cate roept in zijn boek Christenen op om Moslims lief te hebben, zoals iedere andere naaste. Tegelijk benadrukt hij het belang van een getuigende houding naar Moslims. "Wie Moslims niet van Christus vertelt stoot hen inderdaad niet voor het hoofd. Het is veel erger: je onthoudt ze het belangrijkste dat ze ooit zouden kunnen horen." De Achilleshiel van de Islam is uitgegeven bij uitgeverij Moria in Dordrecht. ISBN: 9789066591471, 454 pagina's, 22,50 euro