Nederlandse Volks-Unie (NVU)


Arnhem, 27 maart 2007.

Demonstratie in Oss zaterdag 7 april a.s. met als thema: Tegen het casino-kapitalisme! Tegen de plutocratie! Eerlijke winstverdeling voor ons volk!

Oproep van de Nederlandse Volks-Unie:

Tegen het casino-kapitalisme!
'Kapitalisme' betekent letterlijk ongeveer dat het vergaren van 'kapitaal' het belangrijkste is. 'Kapitaal' is alles waar iemand iets aan heeft. Zoals land, machines, geld en kennis. 'Kapitalisme' is een net woord voor hebzucht. Hiermee is niet gezegd dat iedereen die zegt voor kapitalisme te zijn de hebzucht zelve is. Veel mensen die zelf helemaal niet zulke graaiers zijn, denken dat een beetje hebzucht onvermijdelijk is. Dit is niet te bewijzen. De enige manier om er achter te komen hoeveel hebzucht onvermijdelijk is, is door ons zo te gedragen dat we het beste uit onszelf en uit alle anderen halen.

Iedereen kan nu al in het dagelijks leven proberen zo antikapitalistisch en zo constructief mogelijk te leven. Bijvoorbeeld door niet zomaar te kopen wat het goedkoopste is, maar zo veel mogelijk tweedehands of fair trade. Of door te werken bij een organisatie of bedrijf dat niet (meestal indirect) mensen uitbuit in lagelonenlanden, of het milieu vervuilt. Gul zijn met tijd en middelen, enzovoorts. Er zijn dorpen, fabrieken en steden geweest waarin velen of iedereen zonder loon hard werkte omdat dit toen nodig was. En er zijn veel mensen die een leven verkiezen waarbij ze zich nuttig maken voor anderen, boven een leven gericht op geld en macht ten koste van mensen in lagelonenlanden en het milieu. Als sommige mensen dit kunnen, kan iedereen het. Dus is een eerlijke, sociale wereld mogelijk op basis van gelijkwaardige volksgemeenschappen. Eerst de mensen dan de winst!

Momenteel bepaalt 20 procent van de wereldbevolking (vooral mannen) wat er gedaan wordt met 80 procent van alles dat er aan voedsel, fabrieken en dergelijke te bezitten valt. Er stroomt (dan ook) vier keer zoveel geld van Afrika naar Nederland dan andersom. Wereldwijd hebben de arme landen aan rente drie keer het bedrag afbetaald dat er vanuit rijke landen aan ze geleend is. Dit geld is bijna allemaal rente en ander rendement op kapitaal. Wie dus eenmaal rijk is wordt vanzelf rijker, wie arm geboren wordt armer of gedwongen het milieu leeg te halen: de meeste mensen op aarde worden arm door geld. Tijd dat de overige 80 procent gaat meebeslissen over waarvoor het kapitaal gebruikt wordt. Tijd voor een aarde, waar iedere volksgemeenschap haar plaats heeft. Tijd voor antikapitalisme, tijd om te zorgen dat mensen niet meer wegvluchten uit regios continenten vanwege financiele gronden, door te zorgen dat hun economie daar ook ontwikkeld wordt en niet wordt uitgebuit door het groot-kapitaal.

Hebzucht regeert
Een artikel van de volkskrant van zaterdag 17 juni 2006, staat een interessante kop: Hebzucht is hier gelegaliseerd De jaarlijks verder stijgende beloning voor bestuurders van bedrijven in Europa is overgewaaid uit de VS. Na de gangstarap en de Hollywoodfilms, importeren Europeanen nu ook een ander Amerikaans fenomeen: hoge en alsmaar stijgende salarissen voor bestuurders van grote bedrijven.

Om even een aantal koplopers op te noemen hier een aantal jaarsalarissen van topmannen van grote bedrijven:


* 1. Heineken Thony Ruys 6.412.000 197% t.o.v. 2004

* 2. Ageon Donald Shepard 4.294.000 21% t.o.v. 2004.

* 3. Shell Jeroen van der Veer 3.789.246 30% t.o.v. 2004

* 4. ING Michel
Tilmant 3.494.000 35% t.o.v. 2004
* 5. Unilever Patrick
Cescau 3.435.000 17% t.o.v. 2004

In de systeempers lezen wij altijd: Het goed gaat met de economie, de economie trek aan wij hebben arbeiders nodig. Eigenlijk moet er gewoon staan het groot-kapitaal zoekt goedkope loonslaven, die verder onder het minimumloon willen werken. Aan deze behoefte wordt momenteel voorzien door de instroom van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa waartegen wij op 27 januari en 24 februari succesvol tegen hebben gedemonstreerd.

Wat is Plutocratie


1. heerschappij van het grote kapitaal. 2. de invloedrijke rijke mensen. In een plutocratie garandeert de macht van het geld de autoriteit van de wetten.

Armoede bestrijding

In een land waarin sommige burgers naar voedselbanken moeten. Moeten wij ons diep schamen van de alsmaar stijgende lonen van de plutocraten. Hetzelfde geld om goedkope arbeiders aan te trekken uit de Oost-Europese landen, terwijl er nog steeds Nederlandse werklozen zijn, onze eigen mensen moeten eerst aan het werk. Om een einde te maken aan de kapitalistische uitbuiting van de burgers stelt de NVU de volgende maatregelen voor:

Tegen de internationale kapitalistische uitbuiting van de burgers


* deelname van de arbeiders in het ondernemingskapitaal (winstverdeling) d.m.v. fiscaal aantrekkelijk te maken
* bestraffen en onteigenen van uitbuitende en criminele bedrijven
* ondersteuning van kleine ondernemingen tegenover de multinationals
* wettelijke referenda tegen internationale bedrijfsovername
* mensen hebben recht op duurzame arbeid en menswaardige arbeidscontracten

* stop de sociale afbraak, door het liberale piraten kapitalisme, herstel van de sociale voorzieningen!

* lastenverlaging voor de laagste inkomens

NVU verkorte partijprogramma: http://www.nvu.info/vpp.html

In de Nederlandse grondwet artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

Nederlanders! Steun onze gerechtvaardigde eisen en sluit u aan bij de Nederlandse Volks-Unie (NVU) of wordt abonnee op Wij Europa. Daarmee steunen jullie ook onze en jullie strijd voor het behoud van ons volk en vaderland en voor een beter en sociaal rechtvaardig Nederland. Demonstreer mee op zaterdag 7 april a.s. om onze eisen kracht bij te zetten!

Aanvang demonstratie 13:00 uur t/m 17:30 uur

De route zal zijn:
Spoorlaan
Vijversingel
Singel 1940-1945
Oostwal
Molenstraat
Spoorlaan

Toespraken worden gehouden: Spoorlaan en Singel 1940-1945

De te lopen route:
Plattegrond

Met vriendelijke groet,

Partijvoorzitter NVU
Constant Kusters

Postbus 4053
6803 EB Arnhem
026-3217539
E-mail: voorzitter@nvu.info
www.nvu.info