Gemeente Maassluis

Wandelen in het Midden-Delfland gebied; 7 april Lickebaertsroute

Dit is een persbericht van de MiddenDelfland vereniging

Loop op zaterdag 7 april de Lickebaertsroute mee..... start in Vlaardingen, NS station West

Midden-Delfland is een gebied met uitstekende mogelijkheden om te wandelen en te genieten van natuur en cultuur. Overal is de stad dichtbij, maar toch is Midden-Delfland een nog tamelijk ongerept weidegebied met smalle polderweggetjes.

De polders bieden weidse vergezichten. Verspreid in het landschap liggen oude boerderijen, verscholen in het groen. Langs de randen zijn de laatste jaren recreatiegebieden aangelegd met plassen en bossen. Midden-Delfland is een groene oase, rijk aan natuur en cultuurhistorie. Een schitterend gebied om te wandelen en te genieten van natuur en cultuur.......

Midden-Delfland is rijk aan cultuur

In de weilanden grazen koeien en schapen. De plantengroei in deze weilanden is niet erg gevarieerd, maar de poldersloten vormen kleine natuurgebiedjes op zich. Bijzonder is de aanwezigheid van de zwanebloem, een beschermde soort. De watergentiaan duidt op een kleiige bodem in sommige sloten. Ook egelskop, pijlkruid, watermunt en vele andere plantensoorten groeien langs en in het water.

In alle jaargetijden is het goed wandelen in Midden-Delfland om te genieten van natuur en landschap en om de rijke cultuurhistorie van het gebied te ontdekken.

Georganiseerde wandelroutes in 2007:

In 2007 zal de Midden-Delfland Vereniging een groot aantal wandelingen in georganiseerd verband gaan wandelen. De starttijd is iedere keer om
13.00 uur

April : zaterdag 7 april 2007 Lickebaertsroute (10 kilometer)

Mei: zaterdag 12 mei 2007 Ackerdijkroute, start Parkeerplaats Rotterdamseweg

(vlakbij Delft) t.o. huisnummer 418 en bord P Midden-Delfland

Juni: zaterdag 2 juni 2007 Vockestaertroute startSchipluiden, Dorpsstraat (bij de

bushalte)

Juli: zaterdag 7 juli 2007 Broekpolderroute, start Vlaardingen, NS centrum

Augustus: zaterdag 4 augustus 2007 Poldervaartroute, start Schiedam, eindpunt tram1

(Spaland)

September: zaterdag 1 september 2007 Holierhoekseroute, start Vlaardingen, parkeerplaats

begraafplaats Holy

Voor de wandeling kunt u zich aanmelden bij secretariaat@middendelflandvereniging.nl.

Starttijd: 13.00 uur.

Prijs: EUR 1,-- zonder consumptie. (inclusief beschrijving van de wandeling)

Wandelroutes.

De Midden-Delfland Vereniging heeft 2 mapjes met wandelkaarten, incl. achtergrondinformatie, uitgebracht. De eerste serie betreft wandelingen zoals de Vockestaertroute, Broekpolderroute, Commandeursroute, Polderpadroute, Gaagpadroute en Kralingerpadroute.

De tweede serie heeft de Woudse-Polderroute, Hodenpijlroute, Holierhoekse route, Poldervaartroute, Lickebaertsroute en Ackerdijkroute. De routes variëren van 7 tot 16 kilometer.

De derde serie wandelingen is in voorbereiding.

Bij de VVV, ANWB en de boekhandel zijn deze wandelkaarten verkrijgbaar.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Midden-Delfland Vereniging: www.middendelflandvereniging.nl, tel. 06-42105407