Ingezonden persbericht


Persbericht woensdag 4 april 2007

=-=-=-=-=-=
Gemeente Oss moet antiracisme wetgeving handhaven

Op zaterdag 7 april gaat de neo-nazistische NVU in de gemeente Oss demonstreren. In haar kielsoog zullen tal van andere neo-nazistische splinters meelopen, zoals Jeugdstorm en Blood & Honour/RVF. Blood & Honour is recentelijk opnieuw in opspraak geraakt: in het Belgische Lommel organiseerden zij een SS-herdenking en in Spijkenisse werden er bij een huiszoeking onder meer spijkerbommen en automatische vuurwapens gevonden.

Na de observatie van alle legale demonstraties van de Nederlandse Volksunie de afgelopen jaren, blijkt dat de demonstraties stelselmatig een vrijhaven zijn voor verheerlijking van het nationaal-socialisme. De grenzen van het toelaatbare worden opgezocht en op grove wijze worden overschreden. Bij eerdere NVU demonstraties werden leuzen gescandeerd als "Ruhm und ehre fur die Waffen-SS", "Nahost Judenrein", "Deutsche soltaten, heltentaten" en liepen de demonstranten met afbeeldingen van de SS-totenkopf, swastika, keltenkruis en nummerieke nazi symbolen. Ook worden er bij NVU demonstraties liederen als het Horst Wessel-lied gezongen.

Het is juridisch onmogelijk om NVU demonstraties te verbieden. Wel kunnen gemeentes voorwaarden stellen. Zo is het mogelijk om vooraf een lijst van verboden symbolen en leuzes op te stellen. Echter, in de praktijk worden deze randvoorwaarden niet nageleefd. Enerzijds worden er door de demonstranten toch racistische en antisemtische uitingen gedaan. Anderzijds wordt er door de politie niet opgetreden. Niet vooraf en niet achteraf.

Vanwege het stelselmatige karakter van racistische en antisemitische (en dus strafwaardige) uitingen tijdens demonstraties van de NVU, dient de politie en gemeente in Oss zich voor te bereiden op het handhaven van de antiracisme wetgeving tijdens NVU-demonstraties. AFA-Nederland heeft samen onderzoeksgroep Kafka foto- en filmmateriaal op een rij gezet. Deze informatie is verstuurd naar alle raadsleden in Oss. Daarnaast zijn college van B&W en de districtschef van de politie schriftelijk geinformeerd over het karakter van NVU demonstraties. Wij hebben de districtschef van politie en de burgemeester een lijst met racistische en antisemitische symboliek gestuurd.

In onze ogen heeft de politie in Oss geen enkele reden om de bestaande wetgeving niet te handhaven. Wij hopen dat de Osse politiek erop zal toezien dat de politie dit ook daadwerkelijk gaat doen.

=-=-=-=-=-=

--

+++++

ANTI-FASCISTISCHE AKTIE
Landelijk Secretariaat
Postbus 1184, 6501 BD Nijmegen
T/F: 024-322.16.79
Giro: 947.42.45, Nijmegen
www.afanederland.org