Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BEL-gemeenten

7 april 2007

Maandag 2 april bracht staatssecretaris Bijleveld een werkbezoek aan de provincie Utrecht en de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren). Het bezoek aan de provincie stond in het teken van de manier waarop de provincie Utrecht de bestuurskracht van gemeenten bepaalt. In Blaricum stond het samenwerkingsverband op het programma waarvoor de BEL-gemeenten hebben gekozen om de bestuurskracht te vergroten. Dit model gaat uit van het samenvoegen van zowel de uitvoerende als de ontwikkeltaken van de drie gemeenten in één werkorganisatie.

Na een ambtelijke presentatie voerde de staatssecretaris een verkennend gesprek met de aanwezige provinciebestuurders. Onderwerp van gesprek was de bestuurskrachtmeting en het vergroten van de bestuurskracht van gemeenten binnen de provincie Utrecht. Uit het gesprek bleek dat het in gesprek treden met elkaar over het functioneren net zo belangrijk en constructief gevonden wordt als de uitkomsten van de meting. De betrokken gemeenten herkenden hierbij de uitkomsten van de meting. Tegelijkertijd stelden ze dat de meting erg gericht is op de ambities en doelstellingen van de afzonderlijke gemeenten, waarmee een vergelijking van de onderlinge uitkomsten moeilijk is.

Staatssecretaris Bijleveld op werkbezoek

Knelpunten
De provinciebestuurders gaven te kennen dat de meting een goed instrument is om de discussie over herindeling op gang te brengen. Tegelijkertijd bestaat er in de vervolgfase behoefte aan instrumenten om te sturen. Staatssecretaris Bijleveld gaf aan dat zij de komende periode zal bezien op welke wijze het rijk provincies en gemeenten kan ondersteunen in hun keuzes om de bestuurskracht te vergroten.

BEL-gemeenten Het bezoek aan de gemeente Blaricum stond in het teken van het samenwerkingsverband tussen de drie gemeenten; Blaricum, Eemnes en Laren (BEL- model). Na een presentatie van het model voerde staatssecretaris Bijleveld een verkennend gesprek met de aanwezige bestuurders over het model en mogelijke knelpunten. Ze gaf hierbij te kennen geïnteresseerd te zijn in het model en benieuwd te zijn naar de eerste ervaringen.

Staatssecretaris Bijleveld op werkbezoek in provincie Utrecht