Onderwijsbond CNV

07-04-07; CNV Onderwijs: Gematigd tevreden
CNV Onderwijs is gematigd tevreden over de 1 miljard die het nieuwe kabinet voor onderwijs uittrekt. Het is echter onvoldoende om de noden in het onderwijs van dit moment op te lossen. In strijd met de beloften van de drie coalitiepartners tijdens de verkiezingen wordt er bovendien wél in het onderwijs bezuinigd.

Marleen Barth, voorzitter van CNV Onderwijs zegt 'natuurlijk blij te zijn met elke miljard extra, maar wie dat bedrag afzet tegen wat nodig is in de sector onderwijs, moet constateren dat dit bedrag een beetje tegenvalt.'

Zij herinnert aan de plannen van het Innovatieplatform waar kabinetsformateur Herman Wijffels deel van uitmaakte. 'Dit platform berekende dat er minstens 6 miljard euro over acht jaar nodig is, om de noodzakelijke inhaalslag in de richting van een bloeiende kenniseconomie te kunnen maken en de concurrentie aan te kunnen met landen als India en China. Met die ene miljard krijgt Nederland niet de benodigde voorsprong!'

Barth is verbaasd over de voorgesteld bezuinigingen die het voortgezet onderwijs en het mbo zullen treffen: 'De drie coalitiepartners CDA, PvdA en ChristenUnie hebben tijdens de verkiezingscampagne beloofd dat op onderwijs niet wordt bezuinigd. Nu wordt er toch 250 miljoen weggesneden. Met name de bezuiniging van 85 miljoen op voortgezet onderwijs is 'onaanvaardbaar voor CNV Onderwijs.'

CNV Onderwijs vreest dat deze maatregel tot ontslagen zal leiden. Deze sector staat voor grote problemen vanwege de te verwachten tekorten aan docenten. Het voortgezet onderwijs verdient investeringen in plaats van bezuinigingen.
De bond is blij met het aangekondigde overleg over de 1 miljard. Barth: 'Dat is een geheel ander toon dan we gewend waren onder het kabinet Balkenende II en CNV Onderwijs wil in dat overleg zeker een inbreng hebben'.

De voorgestelde maatschappelijke stage om 'kennis te maken met de samenleving' is in de opvatting van CNV Onderwijs een positieve zaak maar de bond zet vraagtekens bij de uitvoerbaarheid. Voor Marleen Barth is het duidelijk dat leraren niet met de organisatie en uitvoering van de stages mogen worden opgezadeld. '