Gemeente Winterswijk


Sportbeurs in sporthal 'De Pelkwijk'

zaterdag 7 april

Is 'WINST!' uw winst?


27 maart 2007

Winterswijk - Op zaterdag 7 april a.s. organiseert de projectgroep WINST (Winterswijk Sportief Traject) van 13.15 tot 16.00 uur een gratis sportbeurs in sporthal De Pelkwijk. De projectgroep WINST vindt het belangrijk dat alle inwoners van 50 jaar en ouder in Winterswijk met sport kunnen kennismaken. Daarom kan iedereen tijdens de sportbeurs zien en ervaren welke sportmogelijkheden er voor hen zijn in Winterswijk.

Op de sportbeurs zijn diverse sportaanbieders aanwezig om inwoners informatie te geven. Bezoekers kunnen bovendien kennismaken met dynamic tennis, tai-chi, body vive, gymnastiek, nordic walking, jeu de boules, schieten en kegelen. Verder is er diverse fitnessapparatuur aanwezig en kunnen bezoekers hun cholesterol meten of een massage nemen. Volgens Suzan Temmink, sportconsulente van de gemeente Winterswijk, is voor senioren de drempel hoog om weer te gaan bewegen. "We proberen met dit project de drempel te verlagen. Mensen kunnen op een gemakkelijke manier zien, en nog belangrijker, zelf ervaren welke sporten er zijn.

Projectgroep WINST!
WINST! is onderdeel van het project Breedtesport van de gemeente Winterswijk. In het kader van WINST! worden diverse initiatieven ontplooid om inwoners van 50 jaar en ouder te stimuleren in beweging te laten komen. De fitheidstest, een sportkennismakingsprogramma en een vervolgprogramma zijn daarvan voorbeelden. Nadruk in het programma ligt op het plezier in bewegen en niet op presteren. Inmiddels zijn hiermee wekelijks 100 senioren bij STOA structureel in beweging gekomen. Daarnaast zijn een aantal senioren doorgestroomd naar de vereniging. In de week van 2 april gaan wederom 2 nieuwe sport- en bewegingsgroepen van start.

Programma sportbeurs


13.15 uur Opening sportmarkt door wethouder André van Nijkerken
13.30 uur Start Sportbeurs

13.45 uur Demonstratie Dynamic Tennis

14.15 uur Demonstratie Vereniging Aangepast Sporten Achterhoek
14.45 uur Demonstratie Tai Chi door STOA

15.15 uur Demonstratie Body Vive door Van Emden
15.45 uur Demonstratie Gymnastiek door WGV

16.00 uur Afsluiting Sportmarkt

Achtergrondinformatie:

Deelname aan een bewegingsstimuleringsprogramma
In februari zijn bijna 800 inwoners (met name de buurtschappen) uit Winterswijk uitgenodigd om deel te nemen aan een bewegingsstimuleringsprogramma. Het startpunt hiervoor was de fitheidstest die op zaterdag 17 maart werd gehouden. Voorwaarde om mee te doen was, dat men niet tot weinig beweegt. Ieder jaar wordt een ander deel van Winterswijk benaderd voor deelname. Op die manier wil de gemeente alle inwoners tussen de 55 en 65 jaar de mogelijkheid bieden in beweging te komen.

Sport- en bewegingsprogramma
Twee weken na afname van de fitheidstest start het WINST bewegingsprogramma. Dit bestaat uit een introductieprogramma van 10 weken en een vervolgprogramma van ongeveer 25 weken. Het is een veelzijdig bewegingsprogramma waarin deelnemers met uiteenlopende sportactiviteiten kennismaken. Wekelijks wordt er, onder deskundige leiding, een matig intensief bewegingsprogramma van 60 minuten aangeboden. Nadruk ligt op het plezier in bewegen en niet op het presteren. Tijdens deze lessen komen diverse sporten aan bod. Te denken valt aan spel, badminton, conditietraining, nordic walking etc. De sporten die de deelnemers beoefenen is deels afhankelijk van hun voorkeur. Na afloop van het introductieprogramma en vervolgprogramma kunnen deelnemers opnieuw deelnemen aan een fitheidstest. Deze fittest is tevens de afsluiting van het project. Het merendeel van deze groep gaat hun sportprogramma structureel voortzetten bij STOA (Stichting Ouderen Actief) Een aantal stroomt door naar andere sportaanbieders in Winterswijk.

Nadere informatie over het WINST! project is verkrijgbaar bij Suzan Temmink, tel. (0543) 545 570 (donderdag).