Gemeente Stein


Aanvraag vergunning Benelux Circus

01-05-2007

Burgemeester en Wethouders van Stein maken bekend dat door Benelux Circus vergunning is gevraagd voor het mogen organiseren van een aantal voorstellingen op 18, 19 en 20 mei 2007 op het parkeerterrein van VV de Ster gelegen aan de Heisteeg te Stein.

Inzage- en zienswijzetermijn
Tot en met 15 mei 2007.

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen
Schriftelijk, zie toelichting. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer S. Rovers van de afdeling VH&H, tel. 046-4359341.