Bijbel spreekt christelijke jongeren aan


BOSKOOP, 20070518 -- Christelijke jongeren hebben vrijwel allemaal een eigen bijbel die bij 42% hun leven leidt en bij 68% aanspreekt. Bij 59% heeft het boek Openbaringen de voorkeur.

Dat blijkt uit een enquête onder 272 christelijke jongeren in de leeftijd van 14 t/m 20 jaar op de website www.geerten.net. Van de ondervraagden zegt 42% dat de bijbel hun leven leidt.

Ook leest 52% meer dan één bijbelvertaling en 37% meer dan twee. 59% geeft aan dat ze de jongerenbijbel lezen. 68% vind dat de bijbel aanspreekt, bij 59% is dat vooral het bijbelboek Openbaringen.

Ook blijkt dat 73% van de reformatorische geënquêteerden hulpmiddelen gebruikt en dat bij de overige ondervraagden 39% een hulpmiddel gebruikt. Veel gebruikte hulpmiddelen zijn dagboeken en de kanttekeningen uit 1637.

Christelijke jongeren op een openbare school lezen per dag gemiddeld langer in de bijbel dan christelijke jongeren in het bijzonder onderwijs. Van leerlingen van een openbare school leest 32% minder dan twintig minuten per dag, bij de jongeren op een christelijke school is dat 51%.

Geerten Schollaart