Gemeente Weert

18 mei 2007

WINKELDIEF KRIJGT COLLECTIEF WINKELVERBOD

Sinds de start van het collectief winkelverbod in Weert in mei 2006 zijn er ruim 30 waarschuwingen aan winkeldieven gegeven. Nu is er ook daadwerkelijk een collectief winkelverbod uitgereikt.

Deze winkeldief, die voor de tweede keer in een aangesloten winkel een diefstal pleegde, wordt het komende jaar geweerd uit álle aan het project deelnemende winkels. De persoonsgegevens van deze winkeldief zijn bekend gemaakt aan de aangesloten winkeliers. Als de veelpleger een aangesloten winkel binnenloopt, overtreedt hij de huisregels en kan hij hiervoor worden aangehouden door de politie. Dit betekent dat de winkeldief bij ongeveer 80 winkels in Weert niet kan ŽwinkelenŽ.

Zichtbare huisregels
Winkeliers die zijn aangesloten bij het project collectief winkelverbod veelplegers zijn te herkennen aan een sticker en aan de huisregels op de ruit van de winkel. Voor een preventieve werking is het van belang dat de sticker en de huisregels duidelijk zichtbaar zijn voor iedereen.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Binnenstad Weert
Het collectief winkelverbod veelplegers is onderdeel van het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Binnenstad Weert. Het KVO is twee jaar geleden gestart op initiatief van Centrummanagement Weert (een samenwerking van gemeente, Wonen Weert, CWP, BPFBouwinvest-Muntpassage en de Kamer van Koophandel) en richt zich op het verhogen van de veiligheid door intensieve samenwerking tussen ondernemers(verenigingen) en lokale overheid (gemeente, politie, brandweer).

Marijke Creemers,
Infocentrum gemeente Weert
Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Bezoekadres: Beekstraat 54 Weert
Telefoon: (0495) 575 300
Fax: (0495) 542 906
E-mail: m.creemers@weert.nl
Algemeen e-mailadres: gemeente@weert.nl
Website: http://www.weert.nl

2007.113 FS


---- --