SP Groningen


Nog geen extra geld voor de ex-ama's

18-05-2007 * In de raadscommissie Onderwijs en Welzijn is afgelopen woensdag gesproken over de schriftelijke vragen die Groenlinks en de SP twee weken geleden stelden over het mogelijk stopzetten van het project Perspectief aan ex-ama's. Het college heeft de vragen inmiddels beantwoord en daarin gesteld dat zij van mening is dat het niet aan de gemeente is om alle gaten te dichten die het Rijk laat vallen in de opvang van asielzoekers. Wel is het College van mening dat de gemeente de taak heeft om uit humanitaire redenen in schrijnende situaties hulp te bieden. Dit betekent dat ook aan ex-ama's in schrijnende situaties hulp geboden kan worden.

SP-raadslid Ria Rademaker: "Als SP-fractie zijn wij behoorlijk geschrokken van de brief die Vluchtelingenwerk en Migranten provincie Groningen (VMpG) naar de gemeenteraad heeft gestuurd, zij zeggen daarin te stoppen met het uitkeren van leefgeld aan ongeveer 25 ex-ama's, omdat het geld op is." Het college heeft VMpG gevraagd wat zij de afgelopen maanden heeft gedaan met het toegekende geld. De SP-fractie is daar ook benieuwd naar. In het belang van de ex-ama's moet VMpG zo snel mogelijk antwoorden geven op deze vragen. "Hoe dan ook, het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ex-ama's hier de dupe van worden en dat zij misschien alsnog op straat te komen staan. Daarom vindt de SP dat er naar een oplossing voor deze jongeren gezocht moet worden."

Zie ook:

* Dossier vluchtelingen
* Vragen over leefgeld minderjarige asielzoekers
* De vragen van SP en GroenLinks inclusief het antwoord van het College (Word)