Gemeente Leiden

Delegatie uit Buffalo City bezoekt Leiden

Van maandag 28 mei tot en met donderdag 7 juni brengt een delegatie uit de Leidse zusterstad Buffalo City (Zuid-Afrika) een bezoek aan Leiden. De delegatie bestaat uit de wethouders, raadsleden en ambtenaren die betrokken zijn bij de drie projecten die Leiden heeft met Buffalo City: Waterbeheersing, Afvalverwerking en HIV/AIDS. De delegatie brengt werkbezoeken aan verschillende gemeenten en organisaties en zal een kijkje in de keuken nemen bij de Leidse ambtenaren. De delegatie Afvalverwerking zal ook deelnemen aan een conferentie bij de VNG.

Het Waterteam en het team Afvalinzameling houden zich voornamelijk bezig met het voorkomen van overstromingen in de sloppenwijk Duncan Village. Deze overstromingen hebben diverse oorzaken. Natuurlijk spelen klimatologische veranderingen een grote rol. Maar veel regen leidt niet automatisch tot een overstroming. Dat heeft meer te maken met de verstopping van de afvoersystemen doordat veel mensen hun restafval niet inzamelen, maar illegaal dumpen. Dat zorgt ervoor dat de riolering en het afvoersysteem volledig geblokkeerd is en het water niet weg kan. Een overstroming is dan al snel het gevolg. Om dit in de toekomst te voorkomen, zullen beide delegatie samen met de Leidse experts een plan maken om een project op te zetten op het gebied van educatie en voorlichting aan de bevolking. Voor het project is nog anderhalf jaar beschikbaar. VNG- international heeft voor dit project een subsidie van ruim E 700.000,- beschikbaar gesteld.

De HIV/AIDS delegatie brengt werkbezoeken aan verschillende organisaties die zich inzetten voor gehandicapten, waarbij het doel is om wederzijds van elkaar te leren. Meewerkende organisaties zijn onder andere de gemeente Leiden, Visio, Effatha, GGZ, COC en Achmea.

Nadere informatie:
Muriël Bosman, medewerker stedenband Leiden-Buffalo City, tel. (071) 516 50 30


---- --