Gemeente Voorschoten

Geef gul aan de Anjeractie
Uitgebracht op: donderdag 24 mei 2007

De Anjeractie wordt van maandag 28 mei tot en met 2 juni voor de 62e keer gehouden, de jaarlijkse collecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Ongeveer 44.000 collectanten van culturele verenigingen gaan dit jaar weer op pad om een bijdrage te vragen voor de cultuur en het natuurbehoud in Nederland. Mede dankzij deze giften kan het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks bijna vierduizend projecten ondersteunen: van een rocktheatervoorstelling en geluidsapparatuur tot een kunstroute of nestkasten voor kerkuilen. Giften van particulieren dragen bij aan de inkomsten van het fonds en zijn nodig om deze projecten financieel te kunnen blijven steunen. Eenderde van de opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan de collecterende vereniging. De overige tweederde aangevuld met een bijdrage uit het budget van het landelijk fonds is bestemd voor culturele projecten binnen de regio waar de opbrengst is opgehaald.

Sympathisanten die de collectebus missen, kunnen hun bijdrage overmaken op Postbankrekening 5050 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds, o.v.v. Anjeractie. Diverse televisie- en radiospots ondersteunen tijdens de collecteweek de Anjeractie.


- einde bericht -