///////////Persbericht//////////////////////

2e pinksterdag in Middelburg:

Pinkster-'praise' in de Ontmoetingskerk

Op tweede Pinksterdag, maandag 28 mei a.s., wordt er in de Ontmoetingskerk in Middelburg (Oosterscheldestraat 1) een Pinkster-'praise' gehouden. Het thema van deze praise is 'In vuur en vlam' en begint om 10.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door kinderkoor 'De Notenkrakers'.

De ochtend staat in het teken om samen het Pinksterfeest te vieren. Het kinderkoor 'De Notenkrakers' zal verschillende liederen te gehoren brengen, maar er is ook samenzang, een beeldverhaal en een Pinksterverhaal. Het beeldverhaal gaat over de zending. Aan jong en oud wordt gedacht, iedereen is van harte welkom. Deze Pinkster-'praise' wordt georganiseerd door wijkgemeente De Ontmoeting en de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelburg.

//////////////////////////////////////////