Ingezonden persbericht


74% van de Nederlanders wil meer contact met buren

Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft behoefte aan meer contact met zijn buren blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Scan Yours, spin off van onderzoek van Vrije Universiteit. Daarop aansluitend wil 70% van de Nederlanders zijn buren beter leren kennen. Het onderzoek toont bovendien aan dat 87% van de respondenten het belangrijk vindt wat er in de buurt gebeurt. Het onderzoek is afgenomen onder 727 respondenten van Buurtlink.nl

Buurtwebsite
De uitkomsten van het onderzoek worden ondersteund door de bezoekcijfers van de grootste landelijke buurtwebsite van Stichting Buurtlink. Buurtlink.nl is in september 2006 online gegaan en heeft inmiddels per maand 130.000 unieke bezoekers. " De uitkomst van het onderzoek onderstreept het grote toenemende gebruik van Buurtlink.nl. Wij zijn er van overtuigd dat de website een belangrijk instrument kan zijn om het onderlinge contact en begrip te vergroten", aldus Marck Feller, directeur van Buurtlink.nl

Wat is Buurtlink.nl?
Buurtlink.nl is je buurt op internet. Na het intoetsen van de postcode krijgt de bezoeker allerlei informatie over zijn buurt. Op deze website kan iedere buurtbewoner lezen - én schrijven - wat er in de buurt gaande is. Buurtlink biedt een platform voor burgerjournalistiek. Het laatste nieuws in de buurt, berichten en reacties van medebewoners, tweede-handsspullen in de buurt, veiligheid (politieberichten) en buurtactiviteiten zijn voorbeelden van onderwerpen die er te vinden zijn

Het onderzoek is uitgevoerd door Scan Yours in opdracht van Buurtlink.nl in het kader van de Europese Burendag die op 29 mei 2007 plaatsvindt in 22 Europese landen en 580 steden.

Buurtlink.nl is een activiteit van Stichting Buurtlink. Stichting Buurtlink is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en heeft als doel om de sociale cohesie in de samenleving te bevorderen door middel van een website. Stichting Buurtlink is gevestigd in 's-Graveland en heeft negen werknemers

Noot voor de redactie,