Time : 11:00:00
Date : 28 May 2007
Sender Name: Pronota nv

Pronota versterkt raad van bestuur met benoeming voorzitter

Gent, België, 29 mei 2007. Pronota nv, de Belgische onderneming gespecialiseerd in voorspellende biomarkertechnologie, kondigt de benoeming aan van dhr. John Berriman tot voorzitter van de raad van bestuur, met onmiddellijke ingang.

John Berriman is voorzitter van Algeta ASA en zetelt in de raad van bestuur van MicroMet Inc, Ablynx nv en Oxxon Therapeutics Holdings Inc. In het verleden was dhr. Berriman directeur van Abingworth Management, waar hij betrokken was bij de oprichting, de financiering en het bestuur van verschillende Europese en Amerikaanse biotechnologische ondernemingen, waarvan er verschillende beursgenoteerd zijn. Voordien was dhr. Berriman 14 jaar lang actief bij Celltech Group. Hij maakte deel uit van de raad van bestuur van Celltech toen de onderneming in 1994 naar de Londense beurs trok. Tijdens zijn periode bij Celltech richtte hij Celltech Biologics op en werd hij directeur van Celltech Therapeutics. Hij maakte ook deel uit van de raad van bestuur van Solexa Ltd (directeur en medeoprichter), Chroma Therapeutics Ltd (voorzitter), Epigenomics AG, Alnylam Inc, en XCounter AB.

John Berriman beschikt over een diploma scheikundige technologie van de universiteit van Cambridge en een MBA van de London Business School.

Nick McCooke, chief executive officer van Pronota, over de nieuwe benoeming: "Ik ben bijzonder opgetogen dat we deze benoeming kunnen bekendmaken. John kan bogen op een ongelooflijk rijke ervaring in de biotechnologische sector, wat van onschatbare waarde is om de technologieën en producten van Pronota op de markt te brengen."

John Berriman zelf verklaarde: "Pronota focust op onderzoek en ontwikkeling van diagnostische en farmacodiagnostische producten op eiwitbasis. Er wordt verwacht dat de geavanceerde technologie van de onderneming zal leiden tot producten om ziekten in een vroeger stadium en met een grotere nauwkeurigheid dan vandaag mogelijk is te detecteren, te classificeren en op te volgen, en bovendien aan te geven of een specifieke patiënt al dan niet zal reageren op een bepaalde behandeling. Ik ben verheugd om in deze boeiende fase van de ontwikkeling het Pronota-team te kunnen vervoegen."


- EINDE -

Contactpersoon:
Koen Kas, CSO Pronota NV
Technologiepark 4, VIB Bio-incubator
B-9052 Zwijnaarde-Gent
België

Tel.: +32 9 241 11 64
Fax: +32 9 241 11 69
E-mail: Koen.Kas@pronota.com
http://www.pronota.com

Over Pronota

Pronota (het vroegere Peakadilly) benut zijn unieke capaciteit om de proteomen van biologische monsters te ontleden om een portefeuille met diagnostische producten te ontwikkelen die gebruikmaken van de analyse van eiwitbiomarkers in lichaamsvloeistoffen zoals bloed. Een aantal van deze producten is er specifiek op gericht om ziekten in hun vroegste en dus best behandelbare stadium te detecteren, terwijl andere producten dan weer kunnen gebruikt worden om een optimale behandeling te bepalen voor de patiënt.

De kerntechnologie van Pronota, MASStermind (trademark), maakt een snelle en
volledige analyse mogelijk van de proteomen, waardoor per biologisch monster duizenden eiwitten kunnen worden geïdentificeerd. De ongeëvenaarde hoeveelheid informatie die verkregen wordt met de gepatenteerde technologie van Pronota betekent een enorme stap voorwaarts voor een snelle, succesvolle ontdekking van biomarkers.

Pronota maakt tevens gebruik van de technologie in kwestie om farmaceutische en diagnostische ondernemingen te ondersteunen bij een groot aantal O&O-projecten die variëren van onderzoek naar geneesmiddelen tot de ontwikkeling van farmacodiagnostica. Vandaag kan Pronota reeds terugblikken op projecten op het vlak van infectieziekten, oncologie en ontstekingen.

URL: http://www.pronota.com Picture: (None)
Attachments: (None)

Link to Press Release - NL Link to Press Release - UK