SP Noord-Holland


De schijn van oligarchie

28-05-2007 * In een democratie horen overheden te functioneren op basis van legitimatie van de kiezers. Is dit niet het geval, dan spreekt men van een oligarchie of een dictatuur. Dat zijn staatsvormen die we wat de SP betreft niet moeten wensen. Voor wat betreft de Tweede Kamer en de bestuursorganen Provinciale Staten en gemeenteraden is de democratische legitimatie zeer direct, aangezien Tweede Kamerleden, statenleden en raadsleden direct door de kiezers gekozen worden. Een hoge opkomst bij verkiezingen is zo wel degelijk van belang. Dit geldt zowel voor de overheid als voor de burgers: in welke mate herkennen mensen zich in de overheid, in haar bestuurders en in haar beleid en in welke mate erkennen mensen de overheid als hun bestuur. De Commissaris van de Koningin, Harry Borghouts, schijnt hier anders over te denken. In maart 2007 poneerde hij de nogal regenteske stelling dat een provincie die haar taak goed vervult, de enige legitimeit is voor het bestaan van dit bolwerk. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld.

De opkomst in 2007 bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland was laag: slechts 44,7% van de kiesgerechtigden nam de moeite zijn of haar stem uit te brengen. In 2003 (45,5%) en in 1999 (41,5%) was de opkomst overigens niet veel beter respectievelijk slechter. Kortom, lage opkomstpercentages, waaruit blijkt dat de provincie als bestuursvorm niet leeft onder de bevolking van Noord-Holland. De Noord-Hollander voelt zich er niet bij betrokken. De opmerking van Borghouts is om nog een andere reden vreemd. Tussen 2003 en 2007 heeft de provincie zo'n half miljoen uitgegeven voor louter PR, om de provincie een gezicht te geven. Harald Bos: 'Weggegooid geld, want het heeft niet geholpen, en bovendien: de beleidsmakers dachten er getuige de opmerking van de Commissaris al het hunne van, want eigenlijk maakte het hen geen donder uit wat de Noord-Hollander ervan vond: want ze bestuurden toch? Ik vind dat nogal schandalig eigenlijk.' Zie ook:

* Dossier Politieke Elite