Onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk zijn één in Het Meesterwerk

maandag 28 mei 2007

Voor sommigen is het nog een droom, maar in BredeSchool Het Meesterwerk in Almere vormen de drie kernactiviteiten onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk al vanaf het begin één geheel.

"We zijn één organisatie met afdelingen en sturen alle medewerkers als één team aan", zegt algemeen directeur Job van Velsen. "De drie afdelingen hebben elk een inhoudelijk vormgeefster of teamleidster. Zij zijn verantwoordelijk voor de hele jaarplanning, inclusief alle gezamenlijke activiteiten, en bewaken de doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen van 0 tot 12 jaar." Van Velsen verwacht dat langzaam een organisatievorm ontstaat, waarbij alle deelnemende instellingen al hun middelen afstaan aan een geheel nieuwe organisatie, die ook al het personeel in dienst neemt. Het bestuur van die stichting of organisatie kan dan direct op inhoud sturen. "Zover is het hier nog niet. De organisaties die samen Het Meesterwerk vormen hebben aan mij het mandaat en het vertrouwen gegeven, waardoor we als één geheel kunnen opereren en ik niet alles hoef terug te koppelen."


Ook de budgetten zijn samengebracht. De organisaties zijn echter nog wel aparte rechtspersonen, die ook eindverantwoordelijkheid dragen als er op hun gebied iets aan de hand is. Kinderen en ouders merken dat niet", aldus Van Velsen. Hij beaamt dat het afstand doen van hun rechten vaak het moeilijkst is voor organisaties en besturen.