'blue monkey architects' start ambitieus bureau vanuit Moergestel


Droom en identiteit met duurzaamheid en innovatie als ingredienten

MOERGESTEL, 20070528 -- De nieuwe website van blue monkey architects, sinds 1 januari 2007 gevestigd te Moergestel, is vandaag online gegaan met een eigenzinnig project. Voor architect Pieter van Gisbergen (1965) staat de droom van de klant voorop maar ook identiteit, duurzaamheid en innovatie.

Van Gisbergen is al vele jaren actief als architect. De afgelopen jaren hield hij zich bezig met zowel particuliere als ook grootschalige woningbouwprojecten en zorgcomplexen. Gedurende deze periode werd zijn inspiratie met name bepaald door de identiteit en de persoonlijke beleving van de eindgebruiker.

Vooral deze visie heeft Pieter in 2007 doen besluiten om onder de naam blue monkey architects een eigen bureau te beginnen. Ervaringen uit het verleden, maatschappelijke veranderingen in de visie op wonen en de grote interesse in de belevingswereld van de gebruiker versterkten zijn gevoel dat een goed ontwerp begint bij de droom van de gebruiker. In zijn/haar streven naar een eigen identiteit heeft ieder mens een bepaalde gedachte met betrekking tot de plek waar hij/zij wil wonen of werken. Veiligheid en geborgenheid zijn essentieel, daarnaast vormen behoeftes en gedachten aangaande bijvoorbeeld vrijheid, inspiratie, ruimte, open- of beslotenheid de kaders waarbinnen een ontwerp tot stand moet komen.

Unieke en onderscheidende werkwijze
De werkwijze van blue monkey architects is zonder meer eigenzinnig te noemen. Het creëren van een woon- of werkomgeving die uitdrukking biedt aan de identiteit van de gebruiker, zonder concessies te doen aan zaken als functionaliteit en kwaliteit, is een interessant proces. blue monkey architects leidt de `klant' door zijn/haar droom en laat hem of haar keuzes hierin maken, waarbij de architect mogelijkheden aanreikt en wijst op beperkingen. Het uiteindelijke resultaat is de fysieke totstandkoming van die droom, op basis van eigen ingrediënten en ervaringen. Of, zoals Pieter van Gisbergen zelf zegt: de basis van iedere opdracht is eindeloze, verschaalbare en gedifferentieerde ruimte die door de gebruiker zelf wordt vormgegeven.

Nieuwe ontwikkelingen in wonen en werken
Er is veel belangstelling voor het werk van blue monkey architects. De visie sluit aan bij de nieuwe beleving van wonen en werken waar steeds meer gemeenten en ontwikkelaars rekening mee willen houden. Bijzonder is dat deze werkwijze ook gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van een zakelijke omgeving. Door te luisteren naar de missie en te kijken naar de identiteit van de ondernemer en natuurlijk zijn/haar medewerkers is de architect in staat een verrassende en inspirerende werkomgeving creëren.

Totaalconcept
Vanzelfsprekend wordt het ontwerp van zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers naar wens doorgetrokken naar het interieur en de tuin om zo tot een totale beleving en op alle aspecten evenwichtig en eenduidige uitwerking te komen.
De integrale aanpak leidt daarbij tot de meest krachtige resultaten.

Voor meer informatie of een presentatie kunt u contact opnemen met
blue monkey architects B.V.
Pieter van Gisbergen arch. BNA
Postbus 74
5066 ZH Moergestel
T 013 7113066

www.bluemonkeyarchitects.nl
info@bluemonkeyarchitects.nl