Reactie vluchtelingenparagraaf

Albayrak en Verdonk: Zelfde beleid, ander jasje

DEN HAAG, 20070527 -- Uit de verklaringen van mw Albayrak blijkt dat zij, afgezien van de éénmalige pardon-regeling, in grote lijnen het zelfde beleid gaat voeren als minister Verdonk. Haar toonzetting is wel zakelijker; Mw Albayrak bezondigt zich niet aan stemming- makerij, stigmatisering en het verspreiden van leugens en misverstanden. Zij gaat echter wel verder in het bestrijden van de noodopvang door van de gemeenten een schriftelijke verklaring te vragen dat zij stoppen met het financieren van noodopvang, terwijl de pardonregeling al nodeloos een groep van minimaal 2.000 daklozen veroorzaakt.


SLUITEND BELEID ?

Mw Albayrak verklaarde net als haar voorgangster dat zij een sluitend beleid gaat
voeren waardoor geen vluchtelingen meer op straat terecht komen.
Dat is natuurlijk onzin. Door almaar toenemende armoede-migratie en blijvende
conflict-haarden zal de daklozen-problematiek van de vluchtelingen alleen maar
toenemen dus de behoefte aan noodopvang ook.

Minister Verdonk beloofde destijds een sluitend beleid om de linkse sociale pro-par-
donlobby de wind uit de zeilen te nemen. Mw Albayrak belooft een sluitend beleid
om de rechtse krachten binnen de gemeenteraden te sussen zodat zij akkoord
gaan met een pardonregeling.

NOODOPVANG DICHT ?

Mw Albayrak zal de gemeenten NIET aan hun belofte houden en financiering van
noodopvang oogluikend toe blijven staan. De gemeenten zullen vervolgens na enig
protest opnieuw noodhulp financieren.

Noodopvang-organisaties boden tot dusverre onderdak aan een selecte groep
vluchtelingen die aan criteria voldeden die per noodopvang-organisatie verschilden.
De vraag is wat deze noodopvang-organisaties nu gaan doen.

NU AL EERSTE GROEP DAKLOZEN DOOR NODELOZE DISCRIMINATIE

Mw Albayrak heeft alvast een eerste groep daklozen veroorzaakt:
De 8.000 oude wetters die via project Noodopvang op straat kwamen en de
kern van de maatschappelijek onrust vormden, zijn het slachtoffer geworden van
een compromis met het CDA.
Ook zij moeten bewijzen dat zij in Nederland bleven. Dat betekent onterechte
discriminatie: Circa 4.000 kunnen het bewijs eenvoudig leveren doordat zij geholpen
werden door een noodopvang-organisatie. Nog eens 2.000 zullen geen beoep doen
op de regeling. Maar de resterende 2.000 daklozen, die zichzelf in leven hielden bij
familie in vrienden binnen of buiten Nederland, zullen opnieuw door de procedurele
mangel moeten en tot 2009 doorprocederen.

Zonde van de tijd en het geld. Hopelijk bezint mw Albayrak zich nog over deze groep.

J.B.de Vries
06 - 28.100.770
VluchtelingenCollectief Leeuwarden