Gemeente Hoogeveen

20 december 2007

Afzender: College van B&W

Grote tentoonstelling over organische architectuur in Hoogeveen

Van zaterdag 1 maart tot en met maandag 12 mei 2008 is in het voormalige klooster en glasmuseum in Hoogeveen de tentoonstelling 'Organische architectuur, mens en natuur als inspiratie voor het bouwen' te zien. Aan de hand van talrijke kleurenfoto's, maquettes, meubels en objecten wordt een overzicht gegeven van de achtergronden, de ontwikkeling en actualiteit van deze bijzondere architectuurstroming.

Naast werk van bekende pioniers als Frank Lloyd Wright en Antoni GaudĂ­, zijn ontwerpen te zien van Alvar Aalto, Hans Scharoun en hedendaagse architecten zoals Santiago Calatrava, Gregory Burgess, Douglas Cardinal en Alberts & Van Huut. Het door Alberts en van Huut ontworpen Gasunie-gebouw in Groningen is door de lezers van dagblad Trouw verkozen tot 'mooiste gebouw van Nederland'. Dit toont de brede waardering aan die momenteel voor deze vorm van bouwkunst bestaat.

Deze succesvolle tentoonstelling was in 2003 te zien in de Beurs van Berlage te Amsterdam en reisde daarna door naar diverse Europese landen. De tentoonstelling, aangevuld met nieuwe voorbeelden, is na dit Europese uitstapje nu voor het eerst weer in Nederland te zien.

Nevenprogramma

Tijdens de tentoonstelling wordt een aantal lezingen gehouden over onder andere (organische) architectuur en stedenbouw, ecologisch bouwen en particulier opdrachtgeverschap. Op donderdag 8 mei wordt het Symposium 'Bouwen met Hartstocht' gehouden. Deskundigen op bovengenoemde gebieden zullen dit onderwerp belichten vanuit hun vak gebied en deelnemen aan een Afsluitend Forum o.l.v. prof. ir. Pieter van der Ree. Het volledige programma is vanaf eind januari te zien op www.expo.organische-architectuur.org

Hartstocht in Hoogeveen

Hoogeveen is door de provincie Drenthe uitgeroepen tot 'Culturele gemeente van Drenthe' voor het seizoen 2007/2008. In het culturele jaar kunnen mensen extra genieten en leren van een uniek cultureel programma met bestaande en nieuwe activiteiten. Voor meer informatie www.hartstochtinhoogeveen.nl.