Protestantse Kerk in Nederland


De spanning in het pastorale gesprek

za 1 maart 2008, 10:00 uur - 13:00 uur
Hoe breng je zonder te dogmatiseren en te moraliseren God ter sprake? Dit dilemma komt aan de orde op de dag voor Herberg-aanspreekpunten, ambtsdragers, pastoraal werkers, bezoekbroeders/zusters en andere geïnteresseerden, die gehouden wordt op zaterdag 1 maart 2008.

In het pastoraat ligt het accent vaak op bemoediging. In de evangeliën lezen we dat Jezus met ontferming bewogen was. Maar Hij deed ook de oproep tot navolging van Hem in gehoorzaamheid aan God. Jezus zei: Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt. Maar ook: Neem uw kruis op u en leer van Mij! De Herberg (IZB) in Oosterbeek is een huis waar liefde en omzien naar elkaar centraal staan. Maar in de pastorale gesprekken komt daar ook God ter sprake als Degene die gehoorzaamheid van ons vraagt. Het samengaan van die twee aspecten is nog niet zo eenvoudig en velen, die in de gemeente pastorale gesprekken voeren, ervaren dat aan den lijve.

Ds. W. Dekker, studiesecretaris van de IZB, houdt een lezing, getiteld God is meer dan een schouderklopje. Er is ruim gelegenheid met de spreker en elkaar van gedachten te wisselen. De dag begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en eindigt om 13.00 uur met een lunch. Locatie: het Koetshuis van De Pietersberg, Pietersbergseweg 19, Oosterbeek. Deelname is gratis. Opgave voor 26 februari bij De Herberg, e-mail: info@deherberg-mdc.nl of tel. (026) 334 22 25.