Gemeente Waterland


Het vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt vanaf 1 maart 2008 uitgevoerd door de firma ETS uit Zaandam. ETS staat voor Extra Taxi Service.

Het huidige contract met Connexxion loopt 1 maart a.s. af. Een aanbesteding die zou moeten leiden tot een nieuw contract per die datum, is niet gelukt omdat er slechts één inschrijver was. De nadrukkelijke eis van de gemeente was om met twee vervoerders te gaan werken. Dit betekent dat de aanbesteding opnieuw moet en dat er voor de regio Waterland een tijdelijke oplossing is gezocht voor het vervoer vanaf 1 maart. Gemeente Waterland heeft daarom voor twee jaar een contract afgesloten met ETS. ETS is bekend met de doelgroep en met de regio Waterland. Zij hebben in 2005 en 2006 in onder aannemerschap van Connexxion het Wvg-vervoer gereden.

Het telefoonnummer voor de ritreservering blijft hetzelfde: 0900-8416.

Binnenkort ontvangen de pashouders een brief van de gemeente met de nieuwe folder over het Aanvullend OV.