Gemeente Tilburg

11 februari 2008

Verhuizing Union naar Het Kievitslaer
vanaf 1 maart 2008
Vanaf 1 maart 2008 wordt `de UnionŽ in Wijkcentrum Žt Kievitslaer gevestigd. De Union is nu nog gevestigd aan de Umberstraat in een pand van een projectontwikkelaar. Dit pand wordt echter binnenkort gesloopt. De Union zal de ingang (links) naast de hoofdingang gebruiken en gebruik maken van een van de ruimtes en de kleine keuken. De openingstijden van de Union zijn van 10.00 uur Žs ochtends tot 22.00 uur Žs avonds. Er worden samen met Žt Kievitslaer huisregels opgesteld.

De Union voor en door wijkbewoners
De Union is een plek die geleid wordt door een groep bewoners uit de wijk, die een bijdrage willen leveren aan de armoede in de wijk en de opvoeding van de kinderen. Het is een ontmoetingsplek met een laagdrempelig karakter, waar mensen op elk moment kunnen binnenkomen. Men organiseert kleinschalige activiteiten voor kinderen, zoals carnaval en gezonde voedingslessen. De Union zoekt ook contact met jongeren buiten de deur en gaat toe naar plekken waar jongeren komen. Er is een vrijwilligersploeg van de Union die de wijk schoonmaakt en er worden kleren en huisraad verzameld voor wijkbewoners die hier zelf geen geld voor hebben.

Informatie
Als u vragen heeft over de huisvesting van de Union, dan kunt u contact opnemen met Bauke Lagarde, Gebiedsmanager gebiedsteam-West, via telefoon 013-542 90 73 of e-mail bauke.lagarde@tilburg.nl of met Gerry Verschuuren, manager Twern team Tilburg 3 west , telefoon 013- 467 19 26.