BouwNed

Assurantiebelasting per 1 maart 2008 van 7 naar 7,5% 13-02-2008

Per 1 maart 2008 zal de assurantiebelasting worden verhoogd met 0,5%. Assurantiebelasting is overigens niet over alle verzekeringen verschuldigd, bijvoorbeeld niet over transport, zorg- en levensverzekeringen; dit blijft ongewijzigd.
Als er nog grote boekingen moeten worden gedaan die vóór 1 maart aanstaande door uw verzekeraar of makelaar kunnen worden verwerkt, is het verstandig even overleg te plegen met uw verzekeringsmakelaar of verzekeraar.

Bepalend voor het percentage te heffen assurantiebelasting (7% of 7,5%) is de opeisbaarheiddatum. Dit wordt in de toelichting bij art.26 van de Wet Belastingen Rechtsverkeer gedefinieerd als "de uiterste datum waarop de premie betaald moet zijn".