Gemeente Papendrecht

14 februari 2008

Vanaf 1 maart betaald parkeren in parkeergarage Op 1 maart 2008 wordt in de parkeergarage betalen vanaf het eerste uur ingevoerd. Het tarief in de garage is 0,50 euro per uur voor de eerste twee uren. Voor de daaropvolgende uren geldt 1,00 euro per uur. Momenteel loopt de gewenningsperiode om publiek te laten kennismaken met het gebruiksgemak van de parkeergarage, daarom kan de eerste twee uren tot 1 maart nog gratis geparkeerd worden in de garage. De gemeente hoopt dat de weg naar de parkeergarage is gevonden en mensen volop gebruik blijven maken van de parkeergarage. Natuurlijk wordt nauwkeurig gevolgd wat de effecten zijn van deze tweede stap in de uitvoering van het beleidsplan `Parkeerregulering Papendrecht Centrum'. Dit plan werd in mei 2007 door de gemeenteraad van Papendrecht vastgesteld.

Verwijderen speeltoestellen
Speeltoestellen in de openbare ruimte worden doorlopend gecontroleerd door de gemeente, één keer per jaar laat de gemeente een grote algehele inspectie doen. Eventuele tekortkomingen kunnen over het algemeen gerepareerd worden; in een enkel geval wordt het toestel verwijderd omdat het niet meer aan de huidige normen voldoet.

De komende tijd worden verschillende speeltoestellen verwijderd, in het overzicht hieronder is te zien om welke toestellen en locaties het gaat. Direct omwonenden van de speelplekken aan het Dokter Rietveldplein en in de Berkenhof worden nader geïnformeerd. Verwijdering, reparaties en eventuele vervanging van toestellen op de speelplekken in de Berkenhof, Lisdreef, Rietdreef, Ligusterhof, Campanulahof en Wilgenhof vindt tijdens of voor de zomermaanden plaats. De concept-ontwerpen zijn naar aanleiding van reacties aangepast en zijn binnenkort te vinden op de website van de gemeente. Op de pagina's Gemeentenieuws in het Papendrechts Nieuwsblad wordt tevens melding gemaakt van de doorgevoerde wijzigingen tussen de fases `concept' en `definitief ontwerp'.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente en vraag naar J. Sakko. U kunt ook mailen naar: infospeelplaatsen@papendrecht.nl

Herstelwerk bestrating centrumgebied
Van half februari tot half maart worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de bestrating rondom winkelcentrum De Meent. Beschadigde klinkers worden vervangen eb verschillende natuursteen traptreden en tegels worden vervangen. De Veerweg is het eerst aan de beurt. Daar worden tevens de `lijngoten' opnieuw gesteld, zodat het wegdek er weer strak in komt te liggen. Vervolgens worden reparaties uitgevoerd aan het Oude Veer, de Brederodelaan, de Meentpassage en de Weteringsingel.
Gestreefd wordt ernaar de werkzaamheden uit te voeren op momenten dat winkelend publiek en omwonenden zo min mogelijk hinder van het werk ondervinden.

Praat mee over poep in het groen tijdens wijkavonden De Papendrechtse wijkplatforms houden in februari avonden waarin meedenken over `poepgroen' centraal staat. Woensdag 20 februari is Kraaihoek-Middenpolder aan de beurt, donderdag 21 februari Westpolder-'t Eiland en ten slotte dinsdag 26 februari Molenvliet-Wilgendonk. Houd de nieuwsbrief van uw wijkplatform die binnenkort wordt bezorgd in de gaten.
De APV (Algemene Politieverordening) stelt dat honden aan de lijn moeten én dat de hondenbezitter de poep van zijn of haar hond moet opruimen. Sommige terreinen (speelplekken, trapvelden, sportvelden, de begraafplaats) zijn verboden gebied voor honden. In de meeste Papendrechtse groenvoorzieningen mogen honden daarom niet poepen. Maar er zijn uitzonderingen. De gemeente gaat opnieuw bekijken welke plekken het best kunnen worden aangewezen als `poepgroen' en kan daarbij inbreng van inwoners goed gebruiken. Uit een vorig jaar gehouden oproep om te reageren op de aanpak van hondenpoepbeleid bleek dat veel mensen actief willen meedenken over dit onderwerp. Uitgangsgedachte is om de APV zodanig te wijzigen dat bepaalde terreinen als `poepgroen' worden bestempeld. Daarin kunnen twee categorieën worden onderscheiden:

- uitlaatterreinen waar de hond aan de lijn uitgelaten mag worden, de uitwerpselen mogen blijven liggen (opruimen mag natuurlijk ook)
- losloopterreinen waar de honden los mogen én de uitwerpselen mogen blijven liggen.
De aan te wijzen terreinen worden door de gemeente gemarkeerd en intensiever onderhouden, zodat de ontlasting verwijderd of vermalen wordt.

'Die politici, ze doen maar!'
Ontmoeting met de Papendrechtse politiek op 18 maart Papendrechters hebben tijdens de jaarlijkse ontmoeting met de lokale politiek gelegenheid de volksvertegenwoordigers alles te vragen wat ze altijd al hadden willen weten. Net als vorig jaar leidt politiek journaliste Wouke van Scherrenburg de discussie op dinsdag 18 maart vanaf 19.30 uur in het Golden Tulip Hotel aan de Lange Tiendweg.

'Die politici, ze doen maar!' Politici zijn, naast het weer, een geliefd Nederlands gespreksonderwerp. Meestal gaat het dan óver politici. Dinsdag 18 maart is de gelegenheid om mèt hen van gedachten te wisselen. Vorig jaar zorgde de discussie in een Lagerhuis-achtige opstelling voor prikkelende vragen en discussies. Ook dit jaar zal Van Scherrenburg niet schromen de discussie te stimuleren en wanneer noodzakelijk brutale vragen te stellen.
Vanaf 19.00 uur staan in het hotel koffie en thee klaar, rond 20.00 uur start de eerste discussieronde, na de pauze volgt rond 21.15 uur de tweede discussieronde.