Openbaar Ministerie

Strafzakenoverzicht ressortsparket Amsterdam - mededeling

Amsterdam, 26 februari 2008

Vanaf 1 maart 2008 publiceert het ressortsparket Amsterdam de planning van strafzaken in hoger beroep wekelijks op de eigen website: http:/www.om.nl/parket/ressortsparket_amsterdam/

Informatie

De weekoverzichten geven informatie over datum en tijdstip van zittingen in de betreffende week, een korte omschrijving van het delict, informatie over de straf in eerste aanleg, en het parketnummer van de betreffende zaak. Dit parketnummer heeft u nodig als u nadere informatie bij ons wilt inwinnen over een zaak. De overzichten worden wekelijks op maandag gepubliceerd voor de daarop volgende week. Het overzicht betreft zaken in hoger beroep die bij de rechtbank door een meervoudige kamer zijn behandeld. Politierechterzaken en enkelvoudige zaken (één rechter) die in hoger beroep komen worden in principe niet gepubliceerd, tenzij dit zaken zijn die een algemeen publiek aanspreken.

Updates

Het komt voor dat geplande zittingen op het laatste moment worden uitgesteld. Het aanhouden van zaken kan diverse oorzaken hebben, zoals onderzoek dat nog niet is afgerond, of getuigen die verhinderd zijn. Wijzigingen in de planning worden eveneens op de website gepubliceerd, u doet er dus goed aan onze site regelmatig te bezoeken. Zowel de weekoverzichten als eventuele wijzigingen hierop, worden gepubliceerd in de rubriek âNieuwsâ.

Het ressortsparket

De belangrijkste taak van het ressortsparket bestaat uit het behandelen van strafzaken in hoger beroep. Wie het niet eens is met een strafrechtelijk vonnis van de rechtbank kan daartegen hoger beroep aantekenen. De zaak wordt dan inhoudelijk opnieuw behandeld door het gerechtshof. Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie kunnen beroep aantekenen tegen het vonnis van de rechtbank. Het ressort Amsterdam bestaat uit de arrondissementen Amsterdam, Haarlem en Alkmaar, ofwel de provincie Noord-Holland. Wie in een van deze arrondissementen voor een strafbaar feit wordt veroordeeld, en tegen deze veroordeling in beroep gaat, komt in hoger beroep bij het hof in Amsterdam. In hoger beroep wordt het Openbaar Ministerie niet vertegenwoordigd door een officier van justitie, maar door een advocaat-generaal. De advocaten-generaal, de secretarissen, de medewerkers van de strafadministratie en de medewerkers van het bedrijfsbureau vormen samen een ressortsparket. Bij het ressortsparket Amsterdam werken circa 100 mensen.

Einde bericht

Contactgegevens:
Mw. Anne de Graaf, voorlichter ressortsparket Amsterdam A.degraaf@om.nl
020 54126 89 / 06-51185297

Dhr. mr. Raymond Tdlohreg, persadvocaat-generaal 020-541 33 86 / 06-53760442