Gemeente Medemblik

Gemeentenieuws, 28 febr

Per 1 maart: nieuwe portefeuilleverdeling B&W gemeente Medemblik

Binnen B&W van gemeente Medemblik is sprake van enkele kleine portefeuillewisselingen. Het nieuwe overzicht ziet er als volgt uit:

Burgemeester Theo van Eijk:


- Burgerzaken

- Voorlichting en representatie

- Bestuurlijke samenwerking

- Openbare orde en veiligheid

- De (interne) bedrijfsvoering

Wethouder Kasper Gutter:


- Verkeer, vervoer en waterstaat


- Economische zaken

- Toeristisch beleid

- Milieu

- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wethouder Joop Posma :


- Sociale voorzieningen

- Financiën

- Kernenbeleid

Wethouder Jan Entius:


- Onderwijs

- Cultuur en recreatie

- WMO

- Welzijn

- Sport

- Gezondheidszorg

---

Ciska Groeneveld nieuw lid Seniorenraad gemeente Medemblik

Ciska Groeneveld is per direct nieuw lid van de Seniorenraad binnen gemeente Medemblik. Zij vervangt Gerrit de Rooy. De Seniorenraad vergadert iedere tweede maandag van de maart. Steeds in het gemeentehuis in Midwoud. De volgende bijeenkomst staat voor 10 maart op de rol. Die begint om 09.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar.

Portefeuillehouder: Joop Posma

---

Activiteitenkalender


- 10 maart: gemeenteraad Medemblik
20.00 23.00 uur, gemeentehuis Midwoud,

Korteling 1, Midwoud