Gemeente Hulst


Persbericht - 29.02.2008

Vissen binnen de bebouwde kom

Vanaf 1 maart 2008 mogen kinderen/jeugd jongeren dan 15 jaar gratis en zonder vergunning op gemeentelijke vijvers en waters binnen de bebouwde kom vissen.

Hierop zijn slechts 4 uitzonderingen:

1. De Zandput, nabij de Zoutestraat/ Moerschansstraat te Hulst
2. De vijver achter de woningen aan de Poorterslaan te Hulst
3. Het water rondom fort Moerschans te Hulst
4. De Binnenvest te Hulst
Voor deze 4 locaties geldt dat personen jonger dan 15 jaar een bewijs van toestemming van de huurder bij zich moet hebben. Personen van 15 jaar of ouder is het niet toegestaan om op de gemeentelijke viswateren (binnen de bebouwde kom) te vissen. Zij kunnen slechts vissen op de hierboven genoemde uitgezonderde wateren, mits zij van de huurder toestemming bij zich hebben, alsmede een geldige visakte.

Verder mogen inwoners van Kloosterzande van 15 jaar en ouder vissen op:
De vijver gelegen aan de Pastoor Smuldersstraat De vijver gelegen tussen de Eisenhowersingel en de Maczekhof De zogenaamde schaatsvijver gelegen achter de sportvelden Daarvoor moeten zij dan wel in het bezit zijn van een geldige visakte en een bewijs van de gemeente dat hij/zij op het betreffende water mag vissen.

In Vogelwaarde mogen de inwoners van 15 jaar en ouder vissen op de vijver aan de Elzenstraat.
Ook zij moeten dan wel in het bezit zijn van een geldige visakte en een bewijs van de gemeente dat hij/zij op het betreffende water mag vissen.

Verder wordt in woonwijk Groote Kreek te Hulst een uitzondering gemaakt voor de daar aanwezige personen met een verstandelijke beperking. Aan hen wordt toestemming gegeven om te vissen in de wijk aanwezige wateren. Zij moeten daarvoor dan wel de vereiste toestemming van de gemeente bij zich hebben.

Op de gemeentelijke wateren mag slechts worden gevist met 1 hengel en met aan de haak de in de visserijwet aangewezen aassoorten.

Voor nadere informatie over het visbeleid binnen de bebouwde kom en voor de benodigde toestemmingen, kan men terecht bij de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, op tel. 0114-389262

---

Gemeente Hulst
Team Communicatie
Cindy van Driessche.
Tel : 0114-389137
Email: communicatie@gemeentehulst.nl