NEN


ISO-normen voor klanttevredenheid gepubliceerd

vrijdag 21 december 2007, 14:32

De twee onlangs gepubliceerde ISO-normen met richtlijnen voor het realiseren van klanttevredenheid vormen een aanvulling op de richtlijnen voor klachtenbehandeling uit 2004. Samen vormen zij de ISO-normenserie kwaliteitsmanagement en klanttevredenheid: ISO 10001, 10002, 10003.

NEN-ISO 10001:2007 Kwaliteitsmanagement- Klanttevredenheid- Richtlijnen voor gedragscodes voor organisaties geeft richtlijnen voor het opstellen van gedragsregels gericht op het tevredenstellen van klanten. Toepassing leidt tot het managen van verwachtingen en inzicht in wat de organisatie kan beloven en waarmaken. Voor het realiseren van een klantgerichte organisatie moet de gehele organisatie een klantgerichte cultuur aannemen. Lastig is bijvoorbeeld om steeds gericht te zijn op wat de klanten verwachten. Een organisatie kan daar op inspelen, maar daar ook invloed op uitoefenen.

NEN-ISO 10003 Kwaliteitsmanagement- Klanttevredenheid- Richtlijnen voor het oplossen van geschillen buiten de organisatie helpt een organisatie de geschikte aanbieder te selecteren bij het oplossen van geschillen, en de prestaties te monitoren. Geschiloplossing biedt een weg naar mogelijke schadeloosstelling als binnen de organisatie geen bevredigende oplossing voor een klacht bestaat. Methoden variëren van ondersteunend (bijvoorbeeld mediation) naar bepalend.

Beide normen zijn gemakkelijk in te passen in een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2000, waarin het topmanagement zorgt voor een klantgerichte organisatie. De normen zijn ook compleet genoeg voor losstaande toepassing. De vertalingen zijn in maart 2008 gereed.

Informatie en bestellingen
Voor prijsinformatie en bestellingen: surf naar de Normshop op de NEN-website www.nen.nl
of neem contact op met NEN-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail: bestel@nen.nl.