Voedsel en Waren Autoriteit

Vernieuwd retributiestelsel per 1 maart van kracht

27 februari 2008 - nieuwsbericht

Per 1 maart 2008 geldt de nieuwe retributieregeling voor VWA-werkzaamheden en hanteert de Voedsel en Waren Autoriteit nieuwe tarieven. De aangepaste regeling is eind januari goedgekeurd door de Tweede Kamer. De tarieven vervangen het oude tariefstelsel en de voorlopige geïndexeerde tarieven van 1 januari 2008. De nieuwe tarieven zijn vastgelegd in de Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden, de Regeling diervoeders en het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen.

De VWA verricht diverse werkzaamheden op verzoek van en in het belang van het bedrijfsleven. De kosten die de VWA voor deze werkzaamheden maakt worden aan bedrijven doorberekend door het heffen van retributies. Tot nu toe kwamen de tarieven voor deze retributies op een ingewikkelde manier tot stand en waren zij niet kostendekkend. Het nieuwe retributiestelsel is eenvoudiger, meer transparant en voor de meeste activiteiten werkelijk kostendekkend. Binnen een aantal sectoren zijn er nog activiteiten waarvoor de kostendekkendheid niet gerealiseerd is. Met deze sectoren zijn afspraken gemaakt of gesprekken gaande. Op termijn zijn de tarieven voor alle werkzaamheden die de VWA op aanvraag van het bedrijfsleven uitvoert kostendekkend.

Meer informatie: webdossier Werkzaamheden op aanvraag http://www.vwa.nl/portal/page?_pageid=119,2003802&_dad=portal&_schema=portal