Vereniging van Effectenbezitters


Effect 5: 25 jaar AEX

In Effect 5 die op zaterdag 1 maart verscheen, komen de volgende onderwerpen aan bod:

Jubileum AEX index
Morgen vindt de jaarlijkse aanpassing van de nationale aandelenindex, de AEX, plaats. De AEX viert dit jaar haar 25 jaar bestaan. Deze begon begin 1983 als EOE-index, een idee van toenmalig directeur van de Amsterdamse optiebeurs EOE, Tjerk Westerterp, die in de trein van Luik naar Luxemburg het idee kreeg om net als in de VS een index te ontwikkelen waarop optiecontracten konden worden verhandeld. De manier van samenstellen is in de loop der jaren nogal veranderd. Aanvankelijk werd de index berekend door eenvoudig het gemiddelde van de procentuele veranderingen van de aandelen in de index te berekenen. Vanaf begin 1985 is de EOE index een mandje, waarin overigens alle aandelen een gelijk gewicht hebben. Zo woog het nietige Gist-Brocades in 1985 zwaarder dan Koninklijke Olie of Unilever. Effect geeft een historisch overzicht en een fraai geïllustreerde grafiek over 4 pagina's waarin de belangrijkste hoogte- en dieptepunten van 25 jaar beurs en economie de revue passeren.

Bod Staples: een nietje
Dat Corporate Express een overnamebod heeft ontvangen is een logisch gevolg van de slechte prestaties in combinatie met een te weinig daadkrachtig ingrijpen. Op papier heeft Corporate Express nog steeds de mogelijkheid om beschermingsconstructie in het leven te roepen. De Stichting Continuïteit heeft het recht om preferente aandelen te kopen, waarmee het 50% van het stemrecht in handen krijgt. Dit is een beproefde methode om vijandige overnames af te schrikken, maar de kans dat Corporate Express zich van dit paardenmiddel gebruik zal maken is niet bijster groot. Hiermee zou het bedrijf regelrecht oorlog met haar aandeelhouders krijgen. Uiteindelijk zullen ook bij Corporate Express de aandeelhouders de doorslag geven of ze de aandelen van de hand willen doen. Het bod van 7,25 euro is in elk geval niet veel meer een openingsbod.

Interview Maarten Oldenhof
Effect had een interview met Maarten Oldenhof, topman van Automotive Navigation Data (AND) en oud algemeen directeur van Ajax. Over de toekomst van AND kan hij niets concreets zeggen, maar Oldenhof wil AND uitbouwen of opgaan in een groot concern. 'Als beursgenoteerd bedrijf sta je eigenlijk altijd te koop.' 'AND is te klein om op grote schaal mee te spelen in een snel veranderende wereld.' Het zou Oldenhof niet verbazen als AND in 2008 zijn zelfstandigheid verliest. Ook over zijn voormalige werkgever Ajax doet Oldenhof nog enkele uitspraken: 'Succesvolle clubs hebben een langetermijnbeleid. Daar hoort bij dat een trainer er een aantal jaren zit.' Over de komst van Cruijff: 'Een hele positieve ontwikkeling.'

Verder in Effect:

* Openingsbel: Column van Jan Maarten Slagter over het belang van een goede corporate governace.
* LCI: vernietigend oordeel: De Ondernemingskamer heeft het onderzoeksrapport over het failliete LCI openbaar gemaakt. Beleid en functioneren van bestuur en commissarissen schoot op vele fronten tekort. Voormalige aandeelhouders LCI kunnen zich melden bij de VEB. Voor hen zal worden getracht een schadevergoeding te verkrijgen.
* Ajax hunkert naar roemrucht verleden: Het rapport-Coronel beveelt Ajax aan zijn beursnotering te beëindigen. Maar Ajax doet iets wat in strijd is met de aanbevelingen van het rapport: het haalt oud-spelers Cruijff en van Basten.
* Banken: back to basics: column van Pieter Wind over de afschrijvingen die de verschillende banken doen op hun subprime-leningen. Daar zitten opvallende verschillen in.
* Nederlandse economie flink op stoom: Macro-economie met Cees Rijsdijk: afzwakkende ontwikkelingen alom, maar de Nederlandse economie draait prima.
* Alex: een dekseltje op ieder depotje: analyse van de dienstverlening van de internetbroker Alex, die ook geautomatiseerd advies en vermogensbeheer aanbiedt.
* Shanghai shanghigher: column van Bert van Dijk over de snel oprukkende hoogbouw in China.
* Banken maken het weer bont: sectoranalyse van Jacques Potuijt waarin de Amerikaanse bankensector tegen het licht worden gehouden.
* Olie, goud en euro trekken samen op: technische analyse van Royce Tostrams.
* Subprimesprookjes III: column van Willem Middelkoop over de gevolgen van de crisis op de financiële markten.
* Goud: veilige haven bij uitstek: grondstoffenrubriek van Koen Lauwers. De opmars van goud is nog lang niet ten einde. Elke noemenswaardige prijscorrectie bied een koopkans, zo stelt hij.
* Vererving van ondernemingsvermogen: in de rubriek fiscale zaken wordt stilgestaan bij schenking of vererving van een onderneming.

De volledige artikelen kunt u lezen in Effect nummer 5. Voor de pers zijn de artikelen op aanvraag beschikbaar via het secretariaat van de VEB (070-3130000).

Vereniging van Effectenbezitters