( BW)(KKR-PRIVATE-EQUITY)(KPE.AS) KKR Private Equity Investors
rapporteren resultaten voor het kwartaal dat een einde nam per 31
december 2007; NAW per unit $24,36 op 31 december 2007; Rendement van
laatste twaalf maanden (0,1%) tot en met het vierde kwartaal van 2007

  Redactie Business

  GUERNSEY, Kanaaleilanden--(BUSINESS WIRE)--1 maart 2008--KKR
Private Equity Investors, L.P. (Euronext Amsterdam: KPE), een in
Guernsey gevestigde limited partnership die haar activa investeert in
private equity en opportunistische investeringen zoals geïdentificeerd
door Kohlberg Kravis Roberts & Co. ("KKR"), rapporteerde vandaag haar
financiële resultaten voor het vierde kwartaal eindigend op 31
december 2007. Per 31 december 2007 bedroeg de netto activawaarde
("NAW") van KPE $4.982,4 miljoen, of $24,36 per unit. Het rendement
van KPE voor het jaar dat een einde nam op 31 december 2007 was
(0,1)%. Vanaf de beursgang van KPE op 10 mei 2006 tot en met 31
december 2007 is de NAW per unit gestegen van $23,61 naar $24,36 (de
NAW $24,36 per unit geldt na aftrek van cumulatieve uitkeringen van
$0,43 per unit).

  Henry R. Kravis, medeoprichter van KKR en Co-Chairman van de
Managing Partner's Board of Directors van KPE, lichtte toe: "Temidden
van de ontwrichting van de obligatie- en aandelenmarkten bleef KKR
tijdens het vierde kwartaal vooraanstaande nationale en wereldwijde
franchises toevoegen aan onze private equity portefeuille. Dankzij
onze strenge beleggingsselectieprocedure kopen we uitsluitend
bedrijven die voldoen aan ons criterium voor mogelijkheden tot
operationele verbetering, financiering en het op elkaar afstemmen van
de belangen van directie en eigenaars. KPE blijft een belangrijke
belanghebbende in deze private equity portefeuille. We zijn ervan
overtuigd dat KPE op lange termijn aanzienlijke waarde zal opleveren
voor de unithouders."

  George R. Roberts, medeoprichter van KKR en Co-Chairman van de
Managing Partner's Boad of Directors van KPE, voegde daaraan toe:"Voor
ons heeft investeren in private equity altijd betekend dat we ernaar
streven om de prestaties van bedrijfsactiva te verbeteren in de loop
van een relatief lang tijdsbestek. Economische fluctuaties en
marktschommelingen kunnen weliswaar de dagelijkse activiteiten van
onze bedrijven beïnvloeden, maar ze brengen doorgaans geen wijzigingen
aan in onze meerjarenbeleggingsthesen of in onze uitvoerige plannen
voor het bereiken van operationele verbetering in de bedrijven van
onze portefeuille. We menen dat de portefeuille van KPE volgens plan
langetermijnprestaties zal genereren en we blijven ons werk in die zin
voortzetten."

  SEGMENTBEOORDELING

  Bedrijfsresultaten

-0-
*T
De bedrijfsresultaten van KPE voor het kwartaal dat een einde nam op
 31 december 2007 worden gekenmerkt door het volgende:

-- Het netto gerealiseerd verlies op investeringen bedroeg $8,2
 miljoen, bestaande uit $19,3 miljoen uit de verkoop van
 opportunistisch belegde activa in public equity en bijbehorende
 transacties in afgeleide producten, gecompenseerd door een winst van
 $6,6 miljoen uit de verkoop van FL Selenia S.p.A. en de gedeeltelijke
 verkoop van Rockwood Holdings, Inc. en $4,5 miljoen uit de verkoop
 van investeringen en bijbehorende transacties in afgeleide producten
 in KKR Strategic Capital Institutional Fund Ltd. ("SCF"), een door
 KKR gesponsord opportunistisch kredietfonds;

-- De netto niet-gerealiseerde waardevermindering op investeringen en
 valutatransacties bedroeg $259,4 miljoen. De wijzigingen in de niet-
 gerealiseerde reële waarde van investeringen van het derde tot het
 vierde kwartaal 2007 omvatten:

  -- Een daling in de waarde van NXP B.V., dat per 31 december 2007
   werd beoordeeld van 1,0 keer de oorspronkelijke kostprijs naar
   0,75 keer de kostprijs op eurobasis. Wanneer we de omzetting in
   vreemde valuta in aanmerking nemen, is de totale reële waarde op
   U.S. dollarbasis per 31 december 2007 met $71,3 miljoen
   verminderd tot 0,86 keer;
  -- Een daling in de waarde van ProSiebenSat. 1 Media AG, dat per
   31 december 2007 werd beoordeeld van 1,0 keer de oorspronkelijke
   kostprijs naar 0,73 keer de kostprijs op eurobasis. Wanneer we de
   omzetting in vreemde valuta in aanmerking nemen, is de totale
   reële waarde op U.S. dollarbasis per 31 december 2007 met $58,8
   miljoen verminderd tot 0,80 keer;
  -- Een daling van $31,0 miljoen in de waarde van PagesJaunes
   Groupe S.A., op basis van een marktnotering op U.S. dollarbasis;
  -- Een daling van $30,1 miljoen in de waarde van Capmark Financial
   Group Inc., die werd beoordeeld van 1,46 keer de kostenbasis van
   KPE per 30 september 2007 naar 1,28 keer per 31 december 2007;
  -- Een daling van $37,2 miljoen in de waarde van A.T.U. Auto-
   Teile-Unger Holding AG, die per 31 december 2007 van 1,0 keer de
   kostenbasis van KPE daalde naar 0,17 keer op U.S. dollarbasis;
  -- Een daling van $51,9 miljoen in de waarde van de convertible
   notes in Sun Microsystems, Inc. ("Sun");
  -- Een daling van $37,2 miljoen in de waarde van opportunistische
   investeringen; en
  -- Een stijging van $67,4 miljoen in de waarde van converteerbare
   voorkeursaandelen in Orient Corporation.

-- Het netto investeringsverlies bedroeg $22,2 miljoen, wat
 voornamelijk gevormd werd door beheersvergoedingen, rente en
 operationele uitgaven, gecompenseerd door inkomsten uit rente en
 dividenden; en

-- De resulterende netto daling in netto activa uit
 bedrijfsactiviteiten bedroeg $289,8 miljoen, en het totaalrendement
 van KPE was (5,5) procent tijdens het kwartaal en (21,7) procent op
 geannualiseerde basis.

De bedrijfsresultaten van KPE voor de twaalf maanden die een einde
 namen op 31 december 2007 worden gekenmerkt door het volgende:

-- De netto gerealiseerde winst op investeringen bedroeg $113,2
 miljoen, bestaande uit $87,8 miljoen uit de verkoop en gedeeltelijke
 verkoop van bedrijven uit de portefeuille van het private equity
 fonds, waaronder de volgende bedrijven, evenals de herkapitalisatie
 van Maxeda:

  -- Demag Holding S.à r.l.,
  -- Fl Selenia S.p.A.,
  -- ITC Holdings Corp.,
  -- KSL Recreation Holdings I LLC - La Costa Resort and Spa,
  -- Rockwood Holdings, Inc., and
  -- SBS Broadcasting S.A.

Daarnaast werd er $17,8 miljoen gerealiseerd uit de verkoop van
 opportunistische investeringen in public equity en bijbehorende
 transacties in afgeleide producten, en $7,6 miljoen uit SCF;

-- De netto niet-gerealiseerde waardevermindering op investeringen en
 valutatransacties bedroeg $136,4 miljoen. De wijzigingen in de niet
 gerealiseerde reële waarde van investeringen van 1 januari 2007 tot
 31 december 2007 waren voornamelijk:

  -- Een daling in de waarde van NXP B.V., dat per 31 december 2007
   werd beoordeeld van 1,0 keer de oorspronkelijke kostprijs naar
   0,75 keer de kostprijs op eurobasis. Wanneer we de omzetting in
   vreemde valuta in aanmerking nemen, is de totale reële waarde op
   U.S. dollarbasis per 31 december 2007 met $61,3 miljoen
   verminderd tot 0,86 keer.
  -- Een daling in de waarde van ProSiebenSat. 1 Media AG, dat per
   31 december 2007 werd beoordeeld van 1,0 keer de oorspronkelijke
   kostprijs naar 0,73 keer de kostprijs op eurobasis. Wanneer we de
   omzetting in vreemde valuta in aanmerking nemen, is de totale
   reële waarde op U.S. dollarbasis per 31 december 2007 met $51,6
   miljoen verminderd tot 0,80 keer;
  -- Een daling van $20,7 miljoen in de waarde van PagesJaunes
   Groupe S.A., op basis van een marktnotering op U.S. dollarbasis;
  -- Een daling van $44,7 miljoen in de waarde van A.T.U. Auto-
   Teile-Unger Holding AG, die per 31 december 2007 van 1,0 keer de
   kostenbasis van KPE daalde naar 0,17 keer op U.S. dollarbasis;
  -- Een stijging van $61,6 miljoen in de waarde van HCA, Inc., dat
   per 31 december 2007 werd beoordeeld van 1,0 keer de
   oorspronkelijke kostprijs naar 1,2 keer;
  -- Een stijging van $44,6 miljoen in de waarde van Capmark
   Financial Group Inc., die werd beoordeeld van 1,0 keer de
   kostenbasis van KPE naar 1,28 keer per 31 december 2007;
  -- Een daling van $32,9 miljoen in de waarde van de convertible
   notes in Sun;
  -- Een daling van $62,2 miljoen in de waarde van opportunistische
   investeringen; en
  -- Een stijging van $25,0 miljoen in de waarde van converteerbare
   voorkeursaandelen in Orient Corporation.

-- De netto investeringsinkomsten bedroegen $19,0 miljoen,
 voornamelijk inkomsten uit rente en dividenden, verminderd met
 beheersvergoedingen, rentekosten en andere bedrijfsuitgaven; en

-- De resulterende netto daling in netto activa uit de
 bedrijfsactiviteiten bedroeg $4,1 miljoen, en het totaalrendement van
 KPE bedroeg (0,1) procent voor het jaar dat een einde nam per 31
 december 2007.

Beleggingen
----------------------------------------------------------------------

KPE belegt zijn kapitaal als enige limited partner van KKR PEI
 Investments, L.P. (het "investeringspartnership"). Per 31 december
 2007 bestond de portefeuille met private equity en opportunistische
 beleggingen van het investeringspartnership, netto de bijbehorende
 financiering, met een reële waarde van $5.784,6 miljoen uit het
 volgende:

-- Beleggingen ter waarde van $1.847,9 miljoen via de private equity
 fondsen van KKR:

  -- $1.273,6 miljoen in KKR 2006 Fund L.P.,
  -- $238,2 miljoen in KKR European Fund, Limited Partnership,
  -- $230,5 miljoen in KKR Millennium Fund L.P.,
  -- $83,2 miljoen in KKR European Fund II, Limited Partnership, en
  -- $22,4 miljoen in KKR Asian Fund, Limited Partnership.

-- Co-investeringen van $2.653,0 miljoen in de volgende
 portefeuillebedrijven van de private equity fondsen van KKR:
*T

-0-
*T
 -- Alliance Boots plc.      -- KION Group GmbH
 -- Biomet, Inc.          -- The Nielsen Company, B.V.
 -- Capmark Financial Group Inc.  -- NXP B.V.
 -- Dollar General Corp.      -- PagesJaunes Groupe S.A.
 -- Energy Future Holdings Corp.  -- ProSiebenSat. 1 Media AG
 -- First Data Corp.        -- U.S. Foodservice, Inc.
 -- HCA Inc.
*T

-0-
*T
-- Onderhandse beleggingen in aandelen ter waarde van $635,6 miljoen,
 netto de bijbehorende financiering:

  -- $318,2 miljoen (netto langlopende financiering van $350,0
   miljoen) convertible senior notes van Sun, een toonaangevend
   technologiebedrijf;
  -- $198,7 miljoen converteerbare voorkeursaandelen van Orient
   Corporation, een van de grootste consumentenkredietverschaffers
   in Japan; en
  -- $118,7 miljoen geïnvesteerd in Aero Technical Support &
   Services S.à r.l., een Canadese onderneming die vliegtuigen
   onderhoudt, herstelt en reviseert.

-- Opportunistische beleggingen ter waarde van $648,1 miljoen:

  -- $330,0 miljoen publiek verhandelde effecten en bijbehorende
   transacties in afgeleide producten;
  -- $128,8 miljoen vastrentende beleggingen; en
  -- Investering van niet-private equity fonds ter waarde van $189,3
   miljoen in SCF.

Gebeurtenissen na balansdatum
----------------------------------------------------------------------

Vanaf 1 januari 2008 tot en met 22 februari 2008 betroffen de netto
 investeringsactiviteiten van het investeringspartnership, voor een
 totaal van $8,8 miljoen, het volgende:

-- Kapitaalbijdragen van $105,6 miljoen in verband met belangen als
 limited partner in de private equityfondsen van KKR, bestaande uit
 nieuwe of bijkomende investeringen in:

  -- Bharti Infratel, een dochtermaatschappij van Bharti Airtel
   Limited, de leidinggevende geïntegreerde
   telecommunicatiedienstenleverancier van India;
  -- Legg Mason, een wereldwijde activabeheerder die actief
   vermogensbeheer aanbiedt in tal van grote beleggingscentra overal
   ter wereld;
  -- Northgate Information Systems, plc, een leverancier van
   gespecialiseerde software, uitbesteding en informatietechnologie
   aan human resources, lokale overheden, onderwijsinstellingen en
   instellingen voor openbare veiligheid; en
  -- ProSiebenSat.1 Media AG, de grootste televisiezendergroep van
   Duitsland.

-- Aankopen van opportunistische beleggingen ter waarde van $39,6
 miljoen, die bestonden uit public equity en de bijbehorende
 transacties met afgeleide producten.
-- Vervreemding van opportunistische beleggingen voor een waarde van
 $136,4 miljoen per 31 december 2007. Deze bestonden uit publiek
 verhandelde effecten en bijbehorende transacties met afgeleide
 producten.
*T

  Na verwerking van de hierboven vermelde investeringsactiviteiten
na balansdatum, zal het investeringspartnership per 22 februari 2008
resterende niet-volgestorte kapitaalverplichtingen van ongeveer $878,3
miljoen hebben ten overstaan van de private equityfondsen van KKR.Of
deze verplichtingen, in de mate dat ze niet volgestort zijn, zullen
worden nagekomen, hangt af van de vraag of er zal worden voldaan aan
een aantal voorwaarden of dat er een aantal voorwaarden zullen worden
kwijtgescholden, die niet allemaal vallen onder de zeggenschap van
KPE, het investeringspartnership of KKR. Er kunnen geen garanties
worden geboden dat deze verplichtingen, in de mate waarin ze niet
volgestort zijn, zullen worden nagekomen, wanneer dit eventueel zal
gebeuren en welke bedragen daarvoor zullen worden aangewend.Zoals
hierboven besproken, heeft het investeringspartnership bepaalde
opportunistische beleggingen verkocht tussen 1 januari 2008 en 22
februari 2008. Dit resulteerde in de ontvangst van netto opbrengsten
van $134,0 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke kostenbasis van
$133,2 miljoen. De voortdurende achteruitgang van de kapitaalmarkten
voor obligaties en aandelen leidde bovendien voor de reële waarde van
de resterende en nieuw aangekochte opportunistische beleggingen in de
portefeuille met public equity en vastrentende effecten tot een niet
gerealiseerde waardevermindering van ongeveer $31,4 miljoen tussen 1
januari 2008 en 22 februari 2008 op basis van meteen beschikbare
marktnoteringen. De prestaties van de public equity portefeuille van
het investeringspartnership sinds 1 januari 2008 hebben in ruime mate
de prestaties van de S&P 500 Index gevolgd. Ten gevolge van deze
gerealiseerde en niet gerealiseerde verliezen in de portefeuille met
public equity en vastrentende effecten is de NAW van KPE per unit
gedurende deze periode met ongeveer $0,15 achteruitgegaan. Het
investeringspartnership bezit ook beleggingen waarvoor niet meteen een
marktnotering beschikbaar is en die beleggingen worden per kwartaal
gewaardeerd. Daarom is de globale NAW per unit van KPE per 22 februari
2008 nog niet bepaald. Beleggingen waarvoor een marktnotering niet
meteen beschikbaar is, vormen een meerderheid in de totale beleggingen
en de wijziging in waarde van deze beleggingen kan een grotere invloed
hebben op de kwartaalwaardering van de NAW per unit van KPE. Er mag
dus geen ongepast vertrouwen worden gesteld in de waarde van de
portefeuille met public equity en vastrentende effecten wanneer deze
afzonderlijk worden gerapporteerd van de per kwartaal gewaardeerde NAW
van KPE.

  Liquiditeit en kapitaal

  Per 22 februari 2008 had het investeringspartnership een pro forma
kassaldo van $244,2 miljoen, namelijk het kassaldo per 31 december
2007, plus netto opbrengsten ontvangen uit de verkoop van bepaalde
opportunistische beleggingen ter waarde van $134,0 miljoen, minus
aankopen van beleggingen ter waarde van $145,2 miljoen die
plaatsvonden tussen 1 januari 2008 en 22 februari 2008.

  Het investeringspartnership heeft volledig gebruik gemaakt van de
huidige beschikbaarheid van zijn bevoorrechte kredietfaciliteit die op
11 juni 2007 werd afgesloten voor een bedrag van $1,0 miljard.Het
investeringspartnership meent dat zijn liquide middelen voldoende zijn
om de verplichtingen van het investeringspartnership na te komen
naarmate en wanneer zij verschuldigd worden. Naast dit huidige
kassaldo heeft het investeringspartnership bovendien de mogelijkheid
om bijkomende liquiditeit te genereren via de doelgerichte verkoop van
geselecteerde activa, een sterker gebruik van de schuld/kapitaal-ratio
en mogelijke activiteiten om kapitaal bij elkaar te brengen. Er kunnen
echter geen garanties worden geboden dat deze mogelijke bronnen van
liquiditeit daadwerkelijk aanwezig zullen zijn, wanneer dat zal
gebeuren en om welke bedragen het zal gaan.

  Jaarverslag

  KPE zal zijn gecontroleerde financiële resultaten en de
gecontroleerde geconsolideerde financiële resultaten van het
investeringspartnership, evenals een overzicht van de activiteiten en
financiën, bekendmaken op zijn
website(www.kkrprivateequityinvestors.com) na de mededeling van de
winst per aandeel via een telefonische vergadering. KPE verzoekt de
beleggers om deze documenten aandachtig te lezen in combinatie met dit
persbericht.

  Informatie voor beleggers - Telefonische vergadering en webcast

  KPE zal zijn financiële resultaten bespreken tijdens een
telefonische vergadering die live via het internet wordt uitgezonden
op vrijdag 29 februari 2008 om 14:00 uur CET (Amsterdam) / 13:00 uur
GMT (Guernsey/Londen) / 8:00 uur EST (New York City). Een webcast
(alleen luisteren) van de telefonische vergadering is toegankelijk via
het deel Investor Relations op de website van
KPE:www.kkrprivateequityinvestors.com.

  Over KPE

  KKR Private Equity Investors, L.P. (KPE) is een op Guernsey
gevestigde limited partnership die streeft naar het creëren van
langetermijnwaarde door deel te nemen aan private equity en
opportunistische beleggingen geïdentificeerd door Kohlberg Kravis
Roberts & Co. (KKR). Opgericht in april 2006, stelt KPE bepaalde
beleggers op de openbare markt in staat om te beleggen in
KKR-geïdentificeerde beleggingen. KPE belegt tenminste 75% van haar
activa in KKR's private equity investeringen, terwijl tot 25% van haar
activa opportunistisch belegd kunnen worden in andere beleggingen
geïdentificeerd door KKR. KPE belegt via een andere op Guernsey
gevestigde limited partnership, KKR PEI Investments, L.P., als enige
limited partner.

  De gewone units en hieraan gerelateerde beperkte depotunits van
KPE zijn onderworpen aan een aantal eigendoms- en
overdrachtsbeperkingen. Informatie over deze eigendoms- en
overdrachtsbeperkingen is opgenomen in het onderdeel Investor
Relations van KPE's website op www.kkrprivateequityinvestors.com.

  Geen aanbod

  Dit persbericht houdt geen aanbod in van de verkoop van
waardepapieren in de Verenigde Staten. Waardepapieren mogen niet
worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder
registratie of vrijstelling van registratie. Openbare aanbiedingen van
waardepapieren in de Verenigde Staten zullen worden verricht door
middel van een prospectus van KPE met gedetailleerde informatie over
KPE en haar bestuur en financiële overzichten.

  Forward-Looking Statements

  Dit persbericht kan bepaalde "forward-looking statements"
(toekomstgerichte stellingen) bevatten in verband met de financiële
toestand, de resultaten van bedrijfsactiviteiten, liquiditeit,
investeringen, werkzaamheden, netto activawaarde en vooruitzichten van
KPE. Omwille van hun aard houden zulke toekomstgerichte stellingen
risico's en onzekerheid in, omdat zij betrekking hebben op
gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die in de
toekomst zullen plaatsvinden, en er zijn tal van factoren die ertoe
kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten en ontwikkelingen
aanzienlijk verschillen van de resultaten en ontwikkelingen die worden
besproken of geïmpliceerd in deze toekomstgerichte stellingen. KPE
verbindt zich er niet toe deze toekomstgerichte stellingen te
actualiseren.

-0-
*T
     KKR PEI INVESTMENTS, L.P. EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
             BELEGGINGSPROGRAMMA
            (Bedragen in miljoenen)
----------------------------------------------------------------------

                            Totale reële
                      Netto     waarde en
                     investerings-   netto
                     activiteiten  investerings-
               Reële      na     activiteiten
               waarde   balansdatum     na
               per 31   (1) (1 jan.   balansdatum
               december  2008 tot 22    per 22
                2007   feb. 2008)   februari 2008
               --------- -------------- --------------

Private equity fondsen van
 KKR (2):

   KKR 2006 Fund L.P.  $ 1.273,6 $     84,7 $    1.358,3
   KKR European Fund,
    Limited Partnership    238,2        -      238,2
   KKR Millennium Fund
    L.P.           230,5        -      230,5
   KKR European Fund II,
    Limited Partnership    83,2       4,1      87,3
   KKR Asian Fund L.P.     22,4      16,8      39,2
               --------- -------------- --------------
                1.847,9      105,6     1.953,5
               --------- -------------- --------------

Co-investeringen:

   HCA Inc.          300,0        -      300,0
   Alliance Boots plc     297,7        -      297,7
   Dollar General Corp.    250,0        -      250,0
   PagesJaunes Groupe
    S.A.           229,0        -      229,0
   NXP B.V.          215,6        -      215,6
   Biomet, Inc.        200,0        -      200,0
   Energy Future
    Holdings Corp. (TXU
    Corp.)          200,0        -      200,0
   First Data Corp.      200,0        -      200,0
   The Nielsen Company
    B.V.           200,0        -      200,0
   Capmark Financial
    Group Inc.        175,5        -      175,5
   ProSiebenSat.1 Media
    AG            160,1        -      160,1
   KION Group GmbH      125,1        -      125,1
   U.S. Foodservice,
    Inc.           100,0        -      100,0
               --------- -------------- --------------
                2.653,0        -     2.653,0
               --------- -------------- --------------

Onderhandse beleggingen in
 aandelen:

   Sun Microsystems,
    Inc. (3)         318,2        -      318,2
   Orient Corporation     198,7        -      198,7
   Aero Technical
    Support & Services
    S.à.r.l.         118,7        -      118,7
               --------- -------------- --------------
                 635,6        -      635,6
               --------- -------------- --------------

Opportunistisch:


   Publiek verhandelde
    effecten (4)       330,0     (96,8)      233,2
   KKR Strategic Capital
    Institutional Fund,
    Ltd.           189,3        -      189,3
   Vastrentende
    beleggingen        128,8        -      128,8
               --------- -------------- --------------
                 648,1     (96,8)      551,3
               --------- -------------- --------------


              $ 5.784,6 $      8,8 $    5.793,4
               ========= ============== ==============


(1)  Aankopen na balansdatum worden weergegeven tegen kostprijs,
    terwijl verkopen worden weergegeven volgens de reële waarde van
    de bijbehorende investering per 31 december 2007.
(2)  Resterende niet aangewende verplichtingen aan private equity
    fondsen van KKR omvatten:
   KKR 2006 Fund L.P.  $  619,9
   KKR Asian Fund L.P.    244,7
   KKR European Fund II,
    Limited Partnership     8,6
   KKR Millennium Fund
    L.P.            5,1
               ---------
              $  878,3
               =========
(3)  Weerspiegeld netto $350 miljoen langlopende financiering

(4)  Omvat de reële waarde van transacties met afgeleide producten
    met een globaal notioneel bedrag van $49,7 miljoen per 31
    december 2007. Na 31 december 2007 werden er transacties met
    afgeleide producten afgewikkeld voor een globaal notionaal
    bedrag van $25,9 miljoen.
*T

-0-
*T
         KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS, L.P.
            GECONSOLIDEERDE BALANS
    Bedragen in duizendtallen, behalve unit en unitbedragen)
----------------------------------------------------------------------

                           31 december 2007
                           ----------------
ACTIVA:
 Investeringen in limited partner belangen van KKR
  PEI Investments, L.P., tegen reële waarde
  (kostprijs $4,826.568)              $    4.984.533

 Geldmiddelen en kasequivalenten                 452
 Vooruitbetaalde kosten                      141
                           ----------------
   Totaal activa                      4.985.126
                           ----------------

PASSIVA:
 Voorzieningen                         1.823
 Verschuldigd aan dochtermaatschappij               930
                           ----------------
   Totaal passiva                       2.753
                           ----------------

NETTO ACTIVA                     $    4.982.373
                           ================

NETTO ACTIVA BESTAAN UIT:
 Kapitaal van partners (204,550,001 uitstaande
  gewone units), netto               $    4.830.110
 Beschikbare winst                      152.263
                           ----------------

                           $    4.982.373
                           ================

Netto activawaarde per gewone unit          $      24,36
                           ================

Marktkoers per gewone unit op 31 december 2007    $      18,16
                           ================
*T

-0-
*T
         KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS, L.P.
       GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
           (Bedragen in duizendtallen)
----------------------------------------------------------------------

                               Twaalf
                       Kwartaal    maanden
                      eindigend op   eindigend
                       31 december   op 31
                       2007 (Niet   december
                      gecontroleerd)   2007
                      --------------- ----------

NETTO INVESTERINGSWINST (VERLIES)
 TOEGEWEZEN DOOR
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.:
  Investeringswinst           $     16.776 $  126.540
  Uitgaven                     36.497   100.707
                      --------------- ----------
                         (19.721)   25.833

INVESTERINGSWINST--Renteopbrengsten           14     70

UITGAVEN -- Algemene en administratieve
 uitgaven                      2.505    6.874
                      --------------- ----------

NETTO INVESTERINGSWINST (VERLIES)         (22.212)   19.029
                      --------------- ----------

GEREALISEERDE EN NIET GEREALISEERDE WINST
 (VERLIES) UIT INVESTERINGEN EN VREEMDE
VALUTA TOEGEWEZEN DOOR KKR PEI
 INVESTMENTS, L.P.:
  Netto gerealiseerde winst (verlies)       (8.222)   113.196
  Netto wijziging in niet gerealiseerde
  waardevermindering              (259.378)  (136.359)
                      --------------- ----------

  Netto verlies op investeringen en
  valutatransacties              (267.600)  (23.163)
                      --------------- ----------NETTO AFNAME VAN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG
 VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN         $   (289.812) $  (4.134)
                      =============== ==========
*T

-0-
*T
     KKR PEI INVESTMENTS, L.P. EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
            GECONSOLIDEERDE BALANS
           (Bedragen in duizendtallen)
----------------------------------------------------------------------

                           31 december 2007
                           ----------------
ACTIVA:
 Investeringen, tegen reële waarde:
  Opportunistische beleggingen--Klasse A
   (kostprijs $512,607)              $     458.792
  Co-investeringen in portefeuillebedrijven van
   private equity fondsen--Klasse B (kostprijs
   $2,635,583)                       2.653.039
  Onderhandse beleggingen in aandelen--Klasse B
   (kostprijs $992,582)                   985.557
  Private equity fondsen--Klasse C (kostprijs
   $1,813,751)                       1.847.887
  Investering door KKR Strategic Capital
   Institutional Fund, Ltd.--Klasse D (kostprijs
   $195,869)                         189.345
                           ----------------
                               6.134.620

  Geldmiddelen en kasequivalenten              255.415
  Geldmiddelen en kasequivalenten gehouden door
   een niet-private equity fonds                1.091
  Restricted cash                       42.237
  Overige activa                        8.044
                           ----------------
   Totaal activa                     6.441.407
                           ----------------

PASSIVA:
  Voorzieningen                        30.730
  Verschuldigd aan dochtermaatschappijen           11.961
  Uitgeschreven opties (opbrengsten $7,290)          5.265
  Niet gerealiseerd verlies op
   wisselkoersovereenkomsten, netto              46.051
  Overige passiva                        182
  Doorlopend krediet                    1.002.240
  Langlopende schulden                    350.000
                           ----------------
   Totaal passiva                     1.446.429
                           ----------------

NETTO ACTIVA                     $    4.994.978
                           ================

NETTO ACTIVA BESTAAN UIT:
  Kapitaalbijdragen van partners          $    4.836.568
  Beschikbare winst                     158.410
                           ----------------

                           $    4.994.978
                           ================
*T

-0-
*T
     KKR PEI INVESTMENTS, L.P. EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
       GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
           (Bedragen in duizendtallen)
----------------------------------------------------------------------

                       Kwartaal    Twaalf
                      eindigend op   maanden
                       31 december   eindigend
                         2007     op 31
                        (Niet     december
                      gecontroleerd)   2007
                      --------------- ----------

INVESTERINGSWINST:
  Renteopbrengsten            $     15.822   102.605
  Dividenden, netto bronbelastingen van
  respectievelijk $361 en $1,446           988   24.197
                      --------------- ----------
   Totaal investeringswinst            16.810   126.802
                      --------------- ----------

UITGAVEN:
 Beheersvergoeding                 12.079   46.629
 Aanmoedigingspremies                  30     956
 Rentekosten                    22.894   48.557
 Algemene en administratieve uitgaven        1.543    4.677
                      --------------- ----------
   Totaal uitgaven                36.546   100.819
                      --------------- ----------

NETTO INVESTERINGSWINST (VERLIES)         (19.736)   25.983
                      --------------- ----------

GEREALISEERDE EN NIET GEREALISEERDE WINST
 (VERLIES) UIT INVESTERINGEN EN VREEMDE
 VALUTA:
   Netto gerealiseerde winst (verlies),
   netto bronbelastingen van
   respectievelijk $0 en $977          (8.239)   113.432
   Netto wijziging in niet
   gerealiseerde waardevermindering      (259.916)  (136.642)
                      --------------- ----------

 Netto verlies op investeringen en
  valutatransacties               (268.155)  (23.210)
                      --------------- ----------

NETTO TOENAME (AFNAME) VAN NETTO ACTIVA
 ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN   $   (287.891) $   2.773
                      =============== ==========
*T

  --30--MD/ny*

  CONTACT: Beleggers:
       KKR KPE LLC
       Katherine Becher, +1-212-659-2026
       Investor Relations Manager
       of
       Media:
       In de VS:
       Kekst and Company
       Mark Semer, +1-212-521-4800
       of
       In Europa:
       Finsbury
       Simon Moyse, +44.207.251.3801Disclaimer: Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele 
brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten 
worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige, 
juridische geldigheid beoogt.