Vrije Universiteit AmsterdamPersbericht

12-03-2008
Peter Eimers hoogleraar Auditing aan de Vrije Universiteit

Prof.dr. P.W.A. (Peter) Eimers RA (1968) is met ingang van 1 maart 2008 benoemd tot hoogleraar Auditing aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is partner bij PricewaterhouseCoopers.

De deskundigheid van Peter Eimers
ligt op het terrein van Auditing & Assurance in de sfeer van Professional standards (Auditing & Assurance standards), audit innovatie en nieuwe assurance services. Binnen de VU zal de nadruk van zijn onderwijs en onderzoek op die gebieden liggen.

Peter Eimers studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit Maastricht waar hij ook de postdoctorale opleiding tot registeraccountant voltooide en Fiscale Economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is in september 2002 gepromoveerd op het proefschrift "The Use and Effectiveness of Analytical Review in Auditing" aan de Universiteit Maastricht. Hij publiceert regelmatig in vakbladen en vervult een actieve rol binnen diverse nationale en internationale vaktechnische commissies. Peter Eimers maakt deel uit van het vaktechnisch bureau van PwC Accountants NV., is vice-voorzitter van de Commissie Controlevraagstukken en Richtlijnen van het Koninklijk NIVRA en lid van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).