Ingezonden persbericht---

PERSBERICHT
22 januari 2008

Peddelen voor vrouwenrechten
Mama Cash houdt badkuiprace in Amsterdamse gracht

Op zaterdag 1 maart vindt voor de tweede keer een estafetterace met badkuipen in de Amsterdamse grachten plaats georganiseerd door het vrouwenfonds Mama Cash. Onder leiding van presentatrice en zangeres Angela Groothuizen roeien 22 teams in echte badkuipen om het hardst in de Lijnbaansgracht. Deze race is één van de ludieke acties van Mama Cash tijdens de Campagne 88 dagen. Het doel van de campagne is om 88 dagen lang wereldwijd geld op te halen en extra aandacht te vragen voor vrouwenrechten. Tot op heden heeft de campagne ruim 105.000 opgebracht.

Mama Cash-ambassadeur Angela Groothuizen: `Met de Campagne 88 dagen en de badkuiprace willen we geld inzamelen voor projecten die bijdragen aan een betere positie van vrouwen en meisjes wereldwijd. Elk van de 22 teams roeit om geld op te halen voor een bepaald thema binnen vrouwenrechten. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen, het voorkomen van tienerzwangerschappen en vrouwenhandel, het recht op een veilige abortus, het bevorderen van politieke participatie enzovoort. Vorig jaar was de race een groot spektakel met wankele badkuipen op het water, driftig gezwaai van peddels en fanatieke gezichten van de deelnemers. Bovendien trok de race veel juichend publiek!'

Praktische informatie badkuiprace De race start op zaterdag 1 maart om 14.00 uur op de hoek van de Lijnbaansgracht en de Spiegelgracht in Amsterdam. Angela Groothuizen huldigt de winnaars van de race om 17.00 uur. Meedoen aan de badkuiprace kan ook, er is nog plaats voor enkele teams. Teamleden kunnen zich laten sponsoren door vrienden en familie. Aanmelden en meer informatie op www.88dagen.mamacash.nl.

Over de Campagne 88 dagen
De Campagne 88 dagen is een internationale campagne, bedoeld om het bewustzijn over vrouwenrechten te vergroten, mensen aan te zetten tot actie en fondsen te werven. Het streven is om in 88 dagen 250.000 bij elkaar te krijgen zodat Mama Cash dat bedrag effectief kan investeren in (inter)nationale vrouwengroepen en - organisaties. Tot op heden heeft de campagne 105.000 opgebracht. De campagne vindt plaats in de 88 dagen tussen 10 december 2007, Internationale Dag van de Mensenrechten, en 8 maart 2008, Internationale Vrouwendag. Ter afsluiting van de campagne reikt Angela Groothuizen de Mama Cash `She Changes the World' Award 2008 uit aan één van de zes genomineerde vrouwenorganisaties die strijden voor vrouwenrechten. Deze uitreiking vindt plaats op 8 maart in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Over Mama Cash
Het vrouwenfonds Mama Cash financiert projecten die de positie van vrouwen verbeteren. Mama Cash is wereldwijd actief en heeft sinds haar oprichting in 1983 meer dan 6.000 vrouwenprojecten gesteund met een bedrag van in totaal 30 miljoen euro. Ga voor meer informatie naar www.mamacash.nl.