Nederlandse Volks-Unie (NVU)


Arnhem, 10 februari 2008.

Demonstratie in Bergen op Zoom zaterdag 1 maart a.s. met als thema: Grenzen dicht voor goedkope Oost-Europese arbeiders! Weg met de EU! Weg met het neo-liberalisme!

Volksgenoten,

Het gaat helemaal niet goed met ons land. Nederland gaat gebukt onder een neo-liberale multikul en een regering die ervoor zorgt dat de armen armer worden en de rijken rijker.

Door de grenzen open te stellen voor Oost-Europeanen komen niet alleen hardwerkende Oost-Europeanen onze landsgrenzen binnen maar ook criminele bendes. Deze Oost-Europeanen zorgen ervoor dat de Nederlanders die op de laagste ladder van de samenleving staan of laaggeschoolde arbeid verrichten, nu nog moeilijker aan het werk komen of ontslagen worden omdat goedkopere Oost-Europeanen hun banen innemen. In plaats van de lege vacatures op te vullen in onze groeiende economie worden deze werkwillige Oost-Europeanen gebruikt als pressiemiddel door bazen om hun personeel nog harder te laten werken en dan het liefst voor nog minder loon en met het dreigement dat men anders een goedkope Oost-Europeaan in dienst neemt.. Voldoende praktijkvoorbeelden van Nederlanders hebben mij de afgelopen tijd bereikt die hun baan op deze manier verloren hebben door de komst van een Oost-Europeaan.

Deze regering, maar ook de vorige, heeft totaal geen interesse wat de Nederlander voor problemen ondervindt in de multiculturele prachtwijken zoals Minister Ella Vogelaar deze noemt. Onze bewindslieden wonen namelijk zelf in prachtige villawijken en willen de problemen van de volkswijken niet kennen!

Men kan wel zeggen dat er niet of nauwelijks werkloosheid is in Nederland, maar de mensen die gedwongen zijn om te gaan werken (werken voor een uitkering) en de mensen met een minimumloon kunnen nog amper rondkomen vanwege het stijgen van allerlei prijzen van het levensonderhoud. Met de komst van de euro is alles gewoonweg duurder geworden maar het loon of de uitkering is niet gestegen. Terwijl wij iedere keer moeten lezen over astronomische bedragen van topmanagers en gouden handdrukken van vertrekkende directeuren.

Nederland moet weer een eigen visie en beleid gaan ontwikkelen en zich niet gedragen als een onderdanig juffershondje binnen de EU. We hebben niet voor niets NEE gezegd tegen de Europese grondwet en wij zouden ons moeten gedragen als onafhankelijk land binnen de EU en niet als een kleine provincie van de EU!

In de Nederlandse grondwet artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Nederlanders! Steun onze gerechtvaardigde eisen en sluit u aan bij de Nederlandse Volks-Unie (NVU) of wordt abonnee op Wij Europa. Daarmee steunen jullie ook onze en jullie strijd voor het behoud van ons volk en vaderland en voor een beter en sociaal rechtvaardig Nederland. Demonstreer mee op zaterdag 1 maart a.s. om onze eisen kracht bij te zetten!

Wil je de demonstratie financieel ondersteunen dan kan dit ook op Girorekeningnummer 94.86.42.8, t.n.v. M.J.A. Boerboom, Arnhem. O.v.v. demo 1 maart 2008.

---

Aanvang demonstratie 13.00 uur tot 17.30 uur

De route zal zijn:

Zuid-Oostsingel,
Stationsplein,
Oude Stationsweg,
Bredasestraat,
Wouwsestraatweg,
Mimosastraat,
Kastanjelaan,
Rooseveltlaan,
Jacob Obrechtlaan,
Zuid-Oostsingel.

Toespraken worden gehouden: Zuid-Oostsingel, Kastanjelaan (ter hoogte van de Eikstraat).

Plattegrond

Lijst van verboden symbolen en tekens en regels:

Hakenkruis, SS runen, cijferlettercombinatie 18, 88, Blood & Honour (BH)
C18, wolfsangel, triskel of Zuid-Afrikaanse AWB partij insigne. Het vermommen d.m.v. sjaals en/of capuchons is verboden. Ook allerlei andere zaken met betrekking tot gezichtsbedekking. Blikjes en flesjes, maar ook gevechtshandschoenen, helmen, messen en andere scherpe voorwerpen zijn tijdens de demonstratie niet toegestaan. Zorg ervoor dat IEDEREEN een id-kaart bij zich heeft. Daar kan naar gevraagd worden.

Met vriendelijke groet,

Partijvoorzitter NVU
Constant Kusters

Postbus 4053
6803 EB Arnhem
026-3217539
E-mail: voorzitter@nvu.info
www.nvu.info

NVU - Nederlandse Volks-Unie ® ©